LV/Prabhupada 1039 - Govs ir Māte, jo Mēs Dzeram Govs Pienu. Kā Gan Es varu Noliegt, ka Viņa ir Māte?

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Govs ir Māte, jo Mēs Dzeram Govs Pienu. Kā Gan Es varu Noliegt, ka Viņa ir Māte?
- Prabhupāda 1039


730809 - Conversation B with Cardinal Danielou - Paris

Prabhupāda: Vēl viena lieta, kā gan jūs varat uzskatīt, ka dzīvnieku nogalināšana nav grēks?

Jogēšvara: (comment justifier que tuer les animaux n'est pas péché)

Kardināls Danielou: (que tuer les animaux n'est pas péché?)

Bhagavāns: Kā jūs to attaisnojāt?

Kardināls Danielou: Jā, jo mēs domājām, ka dabā ir atšķirība starp cilvēka dzīvi, gara un bioloģisko dzīvi, un mēs domājam, ka dzīvnieki un augi ir Dieva doti cilvēkam, lai viņam palīdzētu (neskaidri). Jēzus, Jūsu Žēlastība, teicis, ka tikai gars ir īsts, pārējais ir tikai veidols un nepastāv, tā mēs arī domājam. Mēs domājam, ka dzīvnieki un augi nav īstas būtnes, ir parādību pasaule, ka tikai cilvēks ir īsta būtne. Un šajā ziņā materiālajai pasaulei nav īstas nozīmes.

Prabhupāda: Nu es saprotu. Pieņemsim, jūs dzīvojat šajā mājā. Jūs neesat šajā mājā, tas ir fakts.

Kardināls Danielou: Jā.

Prabhupāda: Bet ja es ierodos un ielaužos jūsu mājās, vai tas jums nerada neērtības?

Kardināls Danielou: Jā, protams. Tas protams ir neērti.

Prabhupāda: Ja es kādam radu neērtības, vai tas nav noziegums?

Kardināls Danielou: Tas ir neērti man, bet vai...

Prabhupāda: Nē. Ja es jums radu kādas neērtības, vai tad tas nav noziegums? Vai tas nav grēcīgi?

Kardināls Danielou: Es domāju, ja ir nopietns iemesls, tas nav cēlonis paša garīgā cilvēka iznīcībai. Piemēram, pilnīgi iespējams izmantot materiālās pasaules realitāti, dabas realitāti vērtīgās cilvēka tieksmes attmodināšanai. Mēs uzskatām, ka viss ir motivācijas jautājums. Var eksistēt slikts iemesls dzīvnieka nogalināšanai. Bet ja dzīvnieka nogalināšana dod ēdienu bērniem, vīriešiem, sievietēm... Mēs ont faim. Qui, ont faim?

Bhakta: Izsalkums.

Kardināls Danielou: Mēs esam izsalkuši, tas ir likumīgi... Mums ir... Ir grūti atzīt, ka Indijā, comment dit-on les vaches?

Jogēšvara: Govis.

Kardināls Danielou: Oui, govis. Nav aizliegts nogalināt...?

Jogēšvara: Govis.

Kardināls Danielou: ...govi, lai izsalkušus bērnus pabarotu un...

Prabhupada: Nē, no jebkura cita viedokļa mēs dzeram govs pienu. Tādēļ viņa ir māte. Vai ne?

Jogēšvara: (Il dit que,On boire le lait de vache, donc elle est notre mere n'est ce pas?)

Kardināls Danielou: Oui. Protams, bet...

Prabhupāda: Saskaņā ar Vēdām mums ir septiņas mātes, ādau-mātā, sākotnējā māte, guroḥ patnī, garīgā skolotāja māte...

Kardināls Danielou: Jā. Bhagavāns. Vai varat saprast?

Jogēšvara: (Il dit que selon la vision vedique il existe sept mères, pour la humain, donc la mère naturel...)

Prabhupāda: Ādau-mātā guroḥ patnī brāhmaṇī, priestera sieva.

Jogēšvara: (prochainment..)

Kardināls Danielou: (neskaidri)

Prabhupāda: Rāja-patnikā, valdnieka sieva, valdniece.

Kardināls Danielou: Oui.

Prabhupāda: četras. Ādau-mātā guroḥ patnī brāhmaṇī rāja-patnikā, dhenur. Dhenu nozīmē govs. Dhenur dhātrī. Dhātrī nozīmē auklīte. Tathā pṛthvī. Pṛthvī nozīmē zeme. Šīs ir septiņas mātes. Tātad govs ir māte, jo mēs dzeram pienu.

Kardināls Danielou: Jā. Kā gan es varu noliegt, ka viņa nav māte? Kā gan es varu atbalstīt savas mātes nogalināšanu?

Kardināls Danielou: Jā, tas ir motīvs. Bet mēs domājam, ka...

Prabhupāda: Tādēļ Indijā gaļēdājiem iesaka... Tas arī ir ierobežoti. Ieteikts nogalināt kādus zemāka līmeņa dzīvniekus, kā kazas, līdz pat bifeļiem. Bet govju nogalināšana ir lielākais grēks.

Kardināls Danielou: Jā, jā, jā, jā. Oui, oui... Es to zinu. Un tā mums ir problēma...

Prabhupāda: Jā, jo govs ir māte.

Kardināls Danielou: Jā, jā tā ir.

Prabhupāda: Jūs ņemat pienu no mātes, bet kad viņa ir veca un nevar dot jums pienu, viņa jānogalina?

Kardināls Danielou: Jā.

Prabhupāda: Vai tas ir labs ierosinājums?

Jogēšvara: (Est-ce que c'est une bonne proposition que quand la vache devien tros vieille, pour donner du lait on la tue?)

Kardināls Danielou: Oui, oui, oui.

Jogēšvara: Viņš saka jā. Viņš saka: "Tas ir labs priekšlikums."

Kardināls Danielou: Ja cilvēks ir izsalcis, cilvēka dzīvība ir svarīgāka par govs dzīvību.

Prabhupāda: Tādēļ mēs izplatām šo Krišnas apziņu, mēs prasām cilvēkiem neēst gaļu, nekādu.

Kardināls Danielou: Jā, jā.

Prabhupāda: Bet ja noteiktos apstākļos jums jāēd gaļa, ēdiet kādu zemāko dzīvnieku gaļu. Nenogaliniet govis. Tas ir lielākais grēks. Kamēr kāds būs grēcīgs, viņš nespēs saprast, kas ir Dievs. Bet cilvēka galvenais uzdevums ir saprast Dievu un mīlēt Viņu. Taču ja viņš paliek grēcīgs, viņš nespēs saprast Dievu, nemaz jau nerunājot par spēju Viņu mīlēt. Tādēļ vismaz no cilvēku puses šī nežēlīgā lopkautuvju uzturēšana ir jāpārtrauc.

Kardināls Danielou: (qu'est qu'il dit?)

Jogēšvara: (Il dit que lorsque, il est recommande dans les ecriture vedique, si l'on doit manger de la viande c'est mieux de tuer les animaux inférieur a la vache. Donc ces abattior qui existe actuelment, doit etre fermé si l'on doit avancer l'espèce humaine )

Kardināls Danielou: Oui, oui, oui. Es domāju, ka tas, iespējams, nav būtiskākais apstāklis. Uzskatu, ka šajā valstībā dažādu reliģiju izmantošana var būt laba. Svarīgākais ir mīlēt Dievu.

Prabhupāda: Jā.

Kardināls Danielou: bet baušļi praktiski pielietojami dažādi.

Prabhupāda: Nē. Tāpat kā Dievs. Ja Dievs saka, ka to varam darīt, tas nav grēks. Bet Dievs saka, lai to nedarām, tas ir grēks.