LV/Prabhupada 1044 - Savā Bērnībā Es Zāles nelietoju

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Savā Bērnībā Es Zāles nelietoju
- Prabhupāda 1044


751003 - Morning Walk - Mauritius

Prabhupāda: Empīriskā politika būtu ļoti laba, ja to veiktu Krišnas dēļ. Tad viņi varētu apvienot visu pasauli.

Brahmānanda: Viņiem irļoti labs vadīšanas talants.

Prabhupāda: Ak, jā. Bet viss tika plānots viņu pašu jutekļu apmierināšanai.

Brahmānanda: Izmantošana.

Pušta Krišna: Ja mums kaut jel kad būtu šāds spēks, mēs mēģinātu ko tādu darīt, viņi to uztvertu kā Krusta karus.

Prabhupāda: Pat Krusta kari... Ja tie varētu izplatīt kristiešu idejas, mīlestību pret Dievu, tas būtu labi. Bet tāds nebija mēŗkis. Mērķis bija izmantot.

Pušta Krišna: Pat ar spēku?

Prabhupāda: Jā. Ja ar varu jūs iedodat labas zāles, tas viņam nāks par labu. Savā bērnībā es nelietoju zāles. Tieši tā, arī tagad. Man zāles ielika karotē un deva ar varu. Divi vīri mani noķēra, mana māte nosēdināja mani klēpī un tās iedeva. Es nekad nepiekritu ņemt kādas zāles.

Harikēša: Vai mums to darīt tagad, Šrīla Prabhupāda?

Prabhupāda: Tad jūs mani nogalināsiet.