LV/Prabhupada 1055 - Skatieties, Vai Ar Savu Pienākumu Pildīšanu Esat Iepriecinājuši Dievu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Skatieties, Vai Ar Savu Pienākumu Pildīšanu Esat Iepriecinājuši Dievu
- Prabhupāda 1055


750522 - Conversation B - Melbourne

Prabhupāda: Zināšanu attīstība jebkurā nozarē ir ļoti laba. Bet kāds ir mērķis? Mērķis ir slavināt Visaugsto Kungu. Tāpat kā jūs esat advokāti. Jūs mums palīdzējāt grūtos brīžos. Kāpēc? Jo jūs vēlējāties turpināt Kunga slavināšanu, ka "šie ļaudis labi darbojas. Kāpēc tos nelikt mierā?" Tas nozīmē, ka jūs palīdzējāt slavināt Kungu. Kā advokātiem tā ir jūsu veiksme. Ikviens, kurš palīdz šai kustībai, ka "viņi sludina Krišnas apziņu, Dieva apziņu. Viņiem visos veidos jāpalīdz", sasniedz pilnību. Nepieciešams viss, bet galvenajam mērķim jābūt Augstākā slavināšanai. Tad tas ir pilnīgi. Citviet... (blakus:) Atrodi šo pantu:

ataḥ pumbhir dvija-śreṣṭhā
varṇāśrama-vibhāgaśaḥ
svanuṣṭhitasya dharmasya
saṁsiddhir hari-toṣaṇam
(SB 1.2.13)

Tāpat kā jūs palīdzējāt šai iestādei grūtā brīdī. Tas nozīmē, ka esat iepriecinājis Krišnu. Tā ir jūsu veiksme. Maniem bhaktām ir grūtības. Viņi vēlējās kādu juridisku palīdzību. Jūs kā advokāts tiem palīdzējāt, tātad esat iepriecinājis Krišnu, Dievu. Tāds ir dzīves mērķis. Vai nu ar savu darbu dažādās jomās - kā advokāts, biznesmenis, pasniedzējs, filozofs, zinātnieks, ekonomists... Ir tik daudz pieprasījuma. Tam nav nozīmes. Bet jums jāskatās, vai esat veiksmīgs. Un kāds ir veiksmes standarts? Tas, vai esat iepriecinājuši Dievu. (sānis:) Lasi. Ataḥ pumbhir dvija-śreṣṭhāḥ...

Šrutakīrti: Atah...

Prabhupāda: Pumbhir.

Šrutakīrti: Ataḥ pumbhir dvija-śreṣṭhāḥ.

Prabhupāda: Hmm. Atrodi šo pantu.

Šrutakīrti:

ataḥ pumbhir dvija-śreṣṭhā
varṇāśrama-vibhāgaśaḥ
svanuṣṭhitasya dharmasya
saṁsiddhir hari-toṣaṇam
(SB 1.2.13)

"Ak, labākais no divreiz dzimušajiem, tādēļ secināts, ka augstākā pilnība sasiedzama, pildot savus noliktos pienākumus, dharmu, saskaņā ar kastu iedalījumu, un dzīves uzdevums ir iperiecināt Kungu, Hari."

Prabhupāda: Tā tas ir. Tam jābūt... "Vai ar profesiju, darbu, talantu, spējām..." - ir dažādas kategorijas - "vai esmu iepriecinājis Dievu?" Tad tas ir veiksmīgi. Ja esat iepriecinājuši Dievu ar savu juridisko profesiju - tam, vai jūs esat citā ietērpā, nav nozīmes. Jūsu darbs ir tikpat labs kā tiem, kas kalpo Dievam visu laiku. Jo arī viņu darbs ir iepriecināt Dievu. Līdzīgi, ja esat iepriecinājuši Dievu, tad pat ievērojot savu likumu, jūs esat svētā līmenī. Tādam būtu jābūt mērķim: "Vai esmu iepriecinājis Dievu ar savu profesionālo vai nolikto pienākumu." Tāds ir standarts. Lai cilvēki to pieņem. Mēs nesakām, lai maināt savu stāvokli. Ne arī lai kļūst par saņjāsī, atsakās no profesijas un kļūst plikpauraini. Nē, mēs tā nesakām. Mēs tādi esam pēc dabas. Šī Krišnas apziņa nozīmē palikt savā stāvoklī, tajā pašā laikā skatoties, vai, pildot savus pienākumus, jūs esat iepriecinājuši Dievu. Tad viss būs kārtībā.