LV/Prabhupada 1059 - Ikvienam ir Noteiktas Attiecības ar Dievu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Everyone has got a Particular Relationship with the Lord - Prabhupāda 1059


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Tiklīdz kāds kļūst par Kunga bhaktu, viņam ar Kungu ir tiešas attiecības. Tas ir garš temats, bet, īsi sakot, bhakta ir attiecības ar Dieva Augstāko Personību piecos veidos. Viens var būt pasīvs bhakta, otrs var būt aktīvs bhakta, kāds var būt bhakta kā draugs, cits var būt bhakta kā vecāks, vēl kāds var būt kā laulātais draugs.

Ardžuna bija bhakta attiecībās ar Kungu kā draugs. Kungs var kļūt par draugu. Protams, šī draudzība un draudzības jēdziens, kas mums ir šajā pasaulē, starp tiem ir liela atšķirība. Tā ir pārpasaulīga draudzība, kas... Ne jau visiem būs vienādas attiecības ar Kungu. Visiem ir noteiktas attiecības ar Kungu, un šīs konkrētās attiecības tiek atjaunotas garīgās kalpošanas pilnībā. Šībrīža dzīves stāvoklī mēs ne tikai esam aizmirsuši Visaugsto Kungu, bet arī aizmirsuši mūsu mūžīgās attiecības ar Kungu. Katra dzīvā būtne no tik daudziem miljoniem dzīvo būtņu, katrai no šīm būtnēm ir noteiktas attiecības ar Kungu mūžīgi. To sauc par svarūpu. Svarūpu. Un ar garīgās kalpošanas procesu šo savu svarūpu var atgūt. To sauc par svarūpa-siddhi pakāpi, būtnes sākotnējā stāvokļa pilnību. Un Ardžuna bija bhakta, tiešā saskarsmē ar Visaugsto Kungu kā draugs. Bhagavad-gīta tika Ardžunam izskaidrota, kā Ardžuna to pieņēma?

Tas jāatzīmē. Kā Ardžuna pieņēma Bhagavad-gītu tiek pieminēts Desmitajā nodaļā. Tāpat kā:

arjuna uvāca
paraṁ brahma paraṁ dhāma
pavitraṁ paramaṁ bhavān
puruṣaṁ śāśvataṁ divyam
ādi-devam ajaṁ vibhum
āhus tvām ṛṣayaḥ sarve
devarṣir nāradas tathā
asito devalo vyāsaḥ
svayaṁ caiva bravīṣi me
(BG 10.12-13)
sarvam etad ṛtaṁ manye
yan māṁ vadasi keśava
na hi te bhagavan vyaktiṁ
vidur devā na dānavāḥ.
(BG 10.14)

Ardžuna saka, noklausījies Bhagavadgītu no Visaugstās Dieva Personības, ka pieņem Krišnu kā param brahmu, Visaugsto Brahmanu. Brahmanu. Katra dzīvā būtne ir Brahmans, bet visaugstākā dzīvā būtne vai Dieva Augstākā Personība ir Visaugstākais Brahmans jeb pārpasaulīga dzīvā būtne. Un paraṁ dhāma. Paraṁ dhāma nozīmē, ka Viņš ir pārpasaulīgais visa patvērums. Un pavitram. Pavitram nozīmē, ka Viņš nav materiāli piesārņots. Un pie viņa vēršas kā purušam. Purušam nozīmē, ka Viņš ir Visaugstākais baudītājs; śāśvatam, śāśvata nozīmē no paša sākuma, Viņš ir pirmā persona; divjam, pārpasaulīgs; devam, Dieva Augstākā Personība; adžam, nedzimis, vibhum, dižākais.

Kāds var šaubīties, ka, tā kā Krišna bija Ardžunas draugs, viņš to visu var teikt savam draugam. Bet Ardžuna, lai kliedētu šādas šaubas Bhagavad-gītas lasītāju prātos, apstiprina savu teikto ar autoritātēm. Viņš saka, ka Kungs Šrī Krišna atzīts par Dieva Augstāko Personību, to atzīst ne tikai pats Ardžuna, bet arī autoritātes kā Nārada, Asita, Devala un Vjāsa. Šīs personības ir diženas personības, kas izplata Vēdu zināšanas. Tos visus pieņem kā āčārjas. Tādēļ Ardžuna saka: "Tas, ko Tu esi man līdz šim teicis, es to visu pieņemu kā pilnīgu."