LV/Prabhupada 1058 - Bhagavad-gītas Teicājs ir Kungs Šrī Krišna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

The Speaker of the Bhagavad-gita is Lord Sri Krishna - Prabhupāda 1058


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Bhagavad-gītas teicējs ir Kungs Šrī Krišna. Viņš pieminēts katrā Bhagavad-gītas lapaspusē kā Dieva Augstākā Personība, Bhagavāns. Protams, "bhagavāns" tiek lietots, aprakstot kādu spēcīgu personu vai padievu, bet šeit bhagavāns tieši norāda uz Šrī Krišnu, diženu personību, bet tajā pašā laikā mums jāzina, ka Kungs Šrī Krišna, kā apstiprina visi āčārjas... Es vēlos teikt, pat Šankarāčārja, Rāmānudžāčārja, Madhvāčārja, Nimbārka Svāmī un Šrī Čaitanja Mahāprabhu, kā arī daudzi citi. Indijā bija daudzi autoritatīvi gudrie un āčārjas, tas ir, Vēdu zināšanu autoritātes. Visi viņi, tostarp Šankarāčārja, ir pieņēmuši Šrī Krišnu kā Dieva Augstāko Personību. Pats Kungs arī ir apstiprinājis, ka ir Dieva Augstākā Personība Bhagavad-gītā. Viņu par tādu zuskata Brahma-msahita un visas Purānas, īpaši Bhāgavata-purāna: kṛṣṇas tu bhagavān svayam (SB 1.3.28). Tādēļ mums Bhagavad-gīta kāda tā ir jāpieņem kā vērsta uz pašu Dieva Augstāko Personību.

Bhagavad-gītas ceturtajā nodaļā Kungs saka:

imaṁ vivasvate yogaṁ
proktavān aham avyayam
vivasvān manave prāha
manur ikṣvākave 'bravīt
(BG 4.1)
evaṁ paramparā-prāptam
imaṁ rājarṣayo viduḥ
sa kāleneha mahatā
yogo naṣṭaḥ parantapa
(BG 4.2)
sa evāyaṁ mayā te 'dya
yogaḥ proktaḥ purātanaḥ
bhakto 'si me sakhā ceti
rahasyaṁ hy etad uttamam
(BG 4.3)

Kungs Ardžunam teica, ka "šī jogas sistēma, Bhagavad-gīta, vispirms to Es atklāju saules dievam, saules dievs to izskaidroja Manu. Manu to paskaidroja Ikšvāku, tādā veidā, pa mācekļu pēctecību, viens pēc otra, tiek nodota šī jogas sistēma. Nu laikā gaitā šī sistēma ir pazudusi. Un tādēļ Es tev no jauna atklāju to pašu jogas sistēmu, to pašu veco Bhagavad-gītas jeb Gītopanišadas jogas sistēmu. Jo tu esi Mans bhakta un tu esmi Mans draugs, tādēļ to saprast vari tikai tu."

Skaidrojumā teikts, ka Bhagavad-gīta ir traktāts, kas domāts īpaši Kunga bhaktam. Ir trīs pārpasaulnieku veidi, tas ir, gjānī, jogi un bhaktas. Jeb impersonālisti, meditētāji un bhaktas. Tas ir skaidri pateikts. Kungs Ardžunam saka, ka "Es tevi padaru par pirmo paramparas locekli. Jo vecā parampara jeb mācekļu pēctecība nu ir pārtrūkusi, tādēļ Es vēlos jo jauna nostiprināt citu paramparu tāpat, kā tā reiz tika veidota no saules dieva un citiem. Pieņem to un izplati. Bhagavad-gītas jogas sistēma nu tev ir jāizplata. Kļūsti par autoritāti Bhagavad-gītas izpratnē." Šeit ir Bhagavad-gītas norādījums, kas domāts tieši Ardžunam, Kunga Bhaktam, tiešam Krišnas māceklim. Ne tikai tas vien, viņš ir arī tuvs Krišnas draugs. Tādēļ Bhagavad-gītu var saprast tas, kam ir Krišnas īpašībām līdzīgas iezīmes. Tas nozīmē, ka viņam jābūt bhaktam, viņam jābūt tiešā saskarsmē ar Kungu.