LV/Prabhupada 1066 - Mazāk Saprātīgie Uzskata Pārpasaulīgo Patiesību par Bezpersoniski

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

People with Less Intelligence, They Consider The Supreme Truth as Impersonal - Prabhupāda 1066


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Visa radītā centrā ir Visaugstais Kungs. Un Dzīvās būtnes ir vien tie, kas sadarbojas. Ar sadarbību tās bauda. Līdzīgi kā ar saimnieku un kalpu. Ja saimnieks ir apmierināts pilnībā, autmātiski apmierināti ir kalpi. Tāds ir likums. Līdzīgi Visaugstais Kungs ir apmierināts, lai gan tieksme būt par radītāju un baudīt materiālo pasauli ir... Tāda tieksme ir arī dzīvajām būtnēm kā daļiņām no Visaugstā Kunga. Viņš ir radījis, izpaudis materiālo pasauli.

Tādēļ šajā Bhagavad-gītā teikts par pilnīgo esību, tostarp visaugsto kontrolētāju, kontrolētās dzīvās būtnes, kosmisko izpausmi, mūžīgo laiku, darbības - tas viss ir pilnībā izskaidrots. To visu kopā sauc par Absolūto Patiesību. Pilnīgais Visums jeb Pārpasaulīgā Absolūtā patiesība tādēļ ir pilnīgā Dieva Personība Šrī Krišna. Kā esmu izskaidrojis, Viņa dažādās enerģijas rada izpausmes, un Viņš ir pilnīgs veselums.

Bezpersoniskais brahmans tiek izskaidrots Bhagavad-gītā. Arī bezpersoniskais Brahmans ir pakļauts pilnīgajai personai. Brahmaṇo 'haṁ pratiṣṭhā (BG 14.27). Bezpersoniskais Brahmans arī. Tas ir... Bezpersoniskais Brahmans sīkās izskaidrots Bhagavad-gītā kā starojums. Ir saules gaismas, saules planētas stari, līdzīgi bezpersoniskais Brahmans arī ir starojums Visaugstajam Brahmanam jeb Dieva Augstākajai Personībai. Tādēļ bezpersoniskais Brahmans ir nepilnīga absolūtā veseluma apzināšanās, arī Paramātmas jēdziens. Arī tas ir izskaidrots. Purušottama joga. Kad lasām Purušottama jogas nodaļu, redzam, ka Visaugstā Personība, Purušottama ir pārāka par bezpersonisko Brahmanu un daļēja Paramātmas apzināšanās.

Dieva Augstākā Personība tiek saukta sac-cid-ānanda-vigrahaḥ (BS 5.1.). Brahma-samhitā sākums ir šāds: īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ/ anādir ādir govindaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇam (BS 5.1.)." Govinda, Krišna, ir visu cēloņu cēlonis. Viņš ir sākotnējais Kungs." Dieva Augstākā Personība ir sac-cid-ānanda-vigrahaḥ. Bezpersoniskā Brahmana apzināšanās ir Viņa sat daļas, mūžības, apzināšanās. Un Paramātmas apzināšanās ir sat-cit apzināšanās, mūžīgo zināšanu apzināšanās. Bet Dieva Augstākās Personības Krišnas apzināšanās ir Viņa pārpasaulīgo īpašību apzināšanās, kā sat, cit un ānanda, pilnīgā vigrahā. Vigraha nozīmē veidols. Avyaktaṁ vyaktim āpannaṁ manyante mām abuddhayaḥ (BG 7.24). Mazāk saprātīgie ļaudis uzskata Visaugsto Patiesību par bezpersonisku, bet Viņš ir pārpasaulīga persona. Tas apstiprināts visā Vēdu literatūrā. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Katha Upanišada 2.2.13.). Mēs kā personas, individuālas dzīvās būtnes, esam personas ar savu individualitāti. Līdzīgi Visaugstā Patiesība, Absolūtā Patiesība arī Savā Augstākajā izpausmē ir persona. Bet Dieva Augstākās Personības apzināšanās ir apzināties visus pārpasaulīgo izpausmju veidus, kā sat, čit, ānanda tā pilnīgajā vigrahā. Vigraha nozīmē veidols. Tādēļ pilnīgais veselums nav bezveidīgs. Ja Viņam nav formas vai Viņš nav pārāks par visiem, Viņš nevar būt pilnīgs veselums. Pilnīgam veselumam ir viss, ko mēs varam un nevaram iedomāties. Citādi Viņš nevar būt pilnīgs. Pilnīgais veselums, Dieva Augstākā Personība, ir ar neskaitāmām spējām. Parāsya śaktir vividhaiva śrūyate (ČČ Madhja 13.65, skaidrojums). Tas arī izskaidrots Bhagavad-gītā, kā Viņš darbojas ar dažādām spējām. Fenomenālā jeb materiālā pasaule, kur mēs šobrīd atrodamies, arī ir pilnīga sevī, jo pūrṇam idam (Śrī Īšopanišada, Dieva Piesaukšana). 24 elementi, no kuriem saskaņā ar Sānkhya filozofiju izpaudies pagaidu materiālais visums, ir pilnīgi pielāgota, lai radītu pilnīgas lietas, kas nepieciešamas šī Visuma uzturēšanai. Nekādas ārējas pūles nav nepieciešamas, lai uzturētu Visumu. Savā laikā, nostiprināts ar pilnīgā veseluma enerģiju, kad laiks ir pienācis, šīs pagaidu izpausmes tiks iznīcinātas pēc pilnīgā pilnīgās vēlēšanās.