LV/Prabhupada 1073 - Jau Tik Ilgi Neatsakāmies no Tieksmes Valdīt pār Materiālo Dabu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 1072
Next Page - Video 1074 Go-next.png

So Long We Do Not Give Up this Propensity of Lording it Over the Material Nature - Prabhupāda 1073


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Bhagavad-gitas 15tajā nodaļā tiek dota īstā materiālās pasaules aina. Tur tiek teikts:

ūrdhva-mūlam adhaḥ-śākham
aśvatthaṁ prāhur avyayam
chandāṁsi yasya parṇāni
yas taṁ veda sa veda-vit
(BG 15.1)

Materiālā pasaule piecpadsmitajā nodaļā Bhagavad-gītā apraksīta kā koks, kam saknes aug augšup, ūrdhva-mūlam. Vai esat redzējuši koku, kā saknes aug augšup? Esam redzējuši koka atspulgu ūdenī. Ja stāvam upes vai kādas ūdenstiplnes malā, mēs varam redzēt, ka koks ūdenstilpnes majā atspoguļojas ūdenī ar augšup vērtsteim zariem. Šī materiālā pasaule ir garīgās pasaules atspoguļojums. Kā koka atspulgs ūdenī redzams lejup, šī materiālā pasaule tiek saukta par ēnu. Kā ēnā nevar būt realitātes, tajā pašā laikā no ēnas varam saprast, ka realitāte ir. Tāpat ir arī ar piemēru par ūdens ilūziju tuksnesī, kas vilina, ka tuksnesī ir ūdens, bet tā tur nav. Līdzīgi garīgās vai šīs materiālās pasaules atspoguļojums. Materiālajā pasaulē neapšaubāmi nav ne laimes, ne ūdens. Bet īstais ūdens, patiesā laime, ir garīgajā pasaulē. Kungs iesaka garīgo pasauli sasniegt šādi: nirmāna-mohā.

nirmāna-mohā jita-saṅga-doṣā
adhyātma-nityā vinivṛtta-kāmāḥ
dvandvair vimuktāḥ sukha-duḥkha-saṁjñair
gacchanty amūḍhāḥ padam avyayaṁ tat
(BG 15.5)

Ka padam avyayam, mūzīgā karaļvalsts sasniedzama tam, kas ir nirmāna-mohā. Nirmāna-mohā. Nirmāna nozīmē to, kurš tiecas pēc apzīmējumiem. Mēs mākslīgi vēlamies kādus apzīmējumus. Kāds vēlas kļūt par kungu, kāds - par prezidentu, cits par bagātnieku, kāds par karali. Visi šie apzīmējumi. Kamēr esam pieķērušies šiem apzīmējumiem... Jo galu galā šie apzīmējumi pieder ķermenim, bet mēs neesam šis ķermenis. Tā ir pirmā garīgās apzināšanās daļa. Tātad nevajag pieķerties apzīmējumiem. Un jita-saṅga-doṣā, saṅga-doṣā. Nu mēs biedrojamies ar trim materiālās dabas īpašībām, bet, ja pieķeramies Kunga garīgajai kalpošanai... Kamēr mūs nevilina garīgā kalpošana Kungam... mēs neesam nošķirti no trim materiālās dabas īpašībām. Tādēļ Kungs saka: vinivṛtta-kāmāḥ. Šie apzīmējumi jeb pieķeršanās ir mūsu iekāres un vēlmju dēļ. Mēs vēlamies valdīt pār materiālo dabu. Kamēr mēs neatsakāmies no šīs tieksmes valdīt pār materiālo dabu, mums nebūs iespējas atgriezties Visaugstākā valstībā, sanātana-dhāmā. Dvandvair vimuktāḥ sukha-duḥkha-saṁjñair gacchanty amūḍhāḥ, amūḍhāḥ padam avyayaṁ tat (BG 15.5). Mūžīgā karaļvalsts, ko nekad neiznīcina materiālā pasaule, pieejama amūdhām jeb nesamulsinātajiem. Kurus nemulsija šis viltus baudījums. Tas, kurš garīgi kalpo Kungam, ir tiesīgs nokļūt garīgajā valstībā. Un šai mūžīgajai valstībai nav vajadzīga ne saule, ne mēness, ne elektrība. Tas ir nelies ieskats, kā nokļūt mūžīgajā karaļvalstī.