MK/Prabhupada 0018 - Цврсто верен на лотосовите стапала на гуруто

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Претходна страна - Видео 0017
Следна страна - Видео 0019 Go-next.png

Цврсто верен на лотосовите стапала на гуруто
- Prabhupāda 0018


Lecture on SB 6.1.26-27 -- Philadelphia, July 12, 1975

Прабхупада: Значи, ние треба да го искористиме ова време за да се направи решение на животот каде постојано умираме и повторно прифаќаме друго тело. Така, како тие ќе разберат доколку не најдат соодветен гуру? Затоа книгите велат, tad-vijñānārtham: "Ако сакате да го знаете вистинскиот проблем во вашиот живот и ако сакате да бидете просветлени како да станете свесни за Кришна, како да станете вечни, да се вратите дома, назад кај Бога, тогаш вие мора да пријдете на гуру." И кој е гуру? Тоа е објаснето, многу едноставна работа. Гуру никогаш не ја произведува идејата дека "Можете да го направите ова и дајте ми пари и ќе бидете среќни." Тоа не е гуру. Тоа е уште еден процес на заработка на пари. Така, тука се вели, mūḍha, секој кој едноставно живее во рајот на будалата, произведува свои идеи како Ajāmila... Некој има преземено, "Ова е мојата должност", некој има... Тој е будала. Мора да знаете што е вашата должност од гуруто. Вие пеете секој ден, guru-mukha-padma-vākya, cittete koriyā aikya, ār nā koriho mane āśā. Ова е живот. Ова е живот. Guru-mukha-pad... Прифаќате веродостоен гуру, и она што тој ви наредува, спроведете го. Тогаш вашиот живот е успешен. Ār nā koriho mane āśā. Ти никаквецу, не посакувај ништо друго. Зарем не пеете секојдневно? Но, дали го разбирате значењето? Или си пеете само? Кое е значењето? Кој ќе објасни? Никој не знае? Да, што е значењето?

Посветеник: "Мојата единствена желба е мојот ум да се прочисти со зборовите кои доаѓаат од устата на мојот духовен учител. Немам друга желба, освен оваа."

Прабхупада: Да. Ова е наредба. Guru-mukha-padma-vākya, cittete koriyā aikya. Сега citta, значи свесност или срце. "Јас ќе го направам ова само, доста. Мојот Гуру Махараџ ми рече; Јас треба да го направам тоа." Cittete koriyā aikya, ār nā koriho mane āśā. Така, тоа не дека се гордеам, но можам да кажам, за ваше подучување , јас го направив тоа. Затоа, дури и најмалиот успех што ќе го видите, во споредба со сите мои браќа по Бог, тоа е токму поради ова. Јас немам капацитет, но јас ги зедов нив, зборовите на мојот гуру, како живот и душа. Значи ова е факт. Guru-mukha-padma-vākya, cittete koriyā aikya. Секој треба да го направи тоа. Но, ако тој направи дополнување, измени, тогаш тоа е неговиот крај. Без дополнувња, измени. Вие треба да му пријдете на гуру - гуру значи верен слуга на Бога, Кришна и да го преземете неговиот збор како да Му служате Нему. Тогаш вие сте успешни. Ако се залажувате, "Јас сум многу поинтелигентен од мојот гуру, и јас можам да направам дополнувања или измени," тогаш, тоа е твојот крај. Така, тоа е само. И сега, пеј понатаму.

Посветеник: Śrī-guru-caraṇe rati, ei se uttama-gati.

Прабхупада: Śrī-guru-caraṇe rati, ei se uttama-gati. Ако сакате да направите вистински напредок, тогаш мора да имате цврста вера во лотосовите стопала на гуруто. Тогаш?

Посветеник: Je prasāde pūre sarva āśā.

Прабхупада: Je prasāde pūre sarva āśā. Yasya prasādāt... Ова се инструкциите во целата Ваишнавска филозофија. Така, ако не го правиме тоа, ние остануваме mūḍha, и ова е објаснето во овој Ajāmila-upākhyāna. Така, денес ние го читаме овој стих, sa evaṁ vartamānaḥ ajñaḥ. Повторно тој вели. Повторно Вјасадева вели дека "Oвој никаквец беше сместен таму, задлабочен во служба на неговиот син, што се вика Нарајана. "Тој не знае... "Што е оваа глупост Нарајана?" Тој го знаеше својот син. Но, Нарајана е многу милостив, поради тоа што тој постојано го викаше неговиот син, "Нарајана, те молам дојди тука. Нарајана, те молам земи го оваа," така, Кришна го прифаќа тоа како "Тој го пее светото име 'Нарајана'." Кришна е толку милостив. Тој никогаш не мислеше дека "Одам кај Нарајана." Тој го сакаше неговиот син, бидејќи му беше приврзан. Но, тој ја доби можноста за пеење на светото име на Нарајана. Ова е неговата добра среќа. Затоа, според ова, ние го менуваме името. Зошто? Бидејќи секое име е наменето за да се стане слуга на Кришна. Така, како Upendra. Upendra значи Vāmanadeva. Значи, ако викнеш "Upendra, Upendra" или слично, тоа име е земено во предвид. Така, тоа ќе биде објаснето подоцна.