MK/Prabhupada 0021 - Зошто толку многу разводи во оваа земја

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Претходна страна - Видео 0020
Следна страна - Видео 0022 Go-next.png

Зошто толку многу разводи во оваа земја
- Prabhupāda 0021


Lecture on SB 6.1.26 -- Honolulu, May 26, 1976

Значи, ова е вообичаен начин на живот. Сите се вклучени во овие материјални активности, и основниот принцип на материјалната активност е gṛhastha, семејниот живот. Семеен живот, според ведскиот систем, или било каде, е одговорен за одржување на животот на жената, децата. Сите се ангажирани. Тие мислат дека тоа е единствената должност. "Одржување на семејството, тоа е моја должност. Колку што е можно поудобно. Тоа е моја должност." Никој не мисли дека овој вид на обврска го вршит дури и животните. Тие имаат, исто така, деца, и ги хранат. Што е разликата? Затоа, тука збор што се користи е mūḍha. Mūḍha значи магаре.

Оној кој се занимава со таквите должности, bhuñjānaḥ prapiban khādan. Prapiban. Prapiban значи пиење, а bhuñjānaḥ значи јадење. Додека јадат, додека пијат, khādan, додека џвакаат, carva casya raja preya (?) Постојат четири видови на храни. Понекогаш џвакаме, понекогаш лижеме, (санскрит) понекогаш голтаме, а понекогаш пиеме. Така, постојат четири видови на прехрамбени производи. Затоа ние пееме catuḥ vidhā śrī-bhagavat-prasādāt. Catuḥ vidhā значи четири видови. Така, ние им нудиме на Божествата толку многу прехранбени производи во рамките на овие четири категории. Нешто се џвака, нешто се лиже, нешто се голта. На тој начин. Па bhuñjānaḥ prapiban khādan bālakaṁ sneha-yantritaḥ.

Таткото и мајката се грижат за децата, како да ги нахранат. Сме ја виделе Мајката Јашода како го храни Кришна. Иста работа. Ова е разликата. Ние го храниме обичното дете, што го прават мачките и кучињата. Но Мајката Јашода го храни Кришна. Процесот е ист. Во процесот не постои никаква разлика, но кај едниот Кришна е центарот, а кај другиот е каприциозен центар. Тоа е разликата. Кога Кришна е во центарот, тогаш тоа е духовен, а кога тоа е каприциозен центар, тогаш тоа е материјален. Не постои никаква разлика помеѓу материјалното...Ова е разликата. Постои...

Исто како страстни желби и љубов, чиста љубов. Која е разликата помеѓу страстни желби и чиста љубов? Тука, се мешаат, мажот и жената, мешајќи се со страстни желби, Кришна исто така се меша со гопиите. Површно, тие изгледаат исто. Сепак, во што е разликата? Значи, оваа разлика е објаснета од страна на авторот на Caitanya-caritāmṛta, што е разликата помеѓу страстните желби и љубовта? Ова е објаснето. Тој рече, ātmendriya-prīti-vāñchā-tāre bali 'kāma' (ЧЧ Ади 4.165), "Кога сакам да ги задоволам моите сетила, тоа е kāma ." Но kṛṣṇendriya-prīti-icchā dhare 'prema' nāma, "А кога сакаме да ги задоволиме сетилата од Кришна, тогаш тоа е љубов, prema." Тоа е разликата.

Овде, во овој материјален свет нема љубов затоа што маж и жена, тие немаат претстава дека "Јас се соединив со маж, маж кој ги задоволува желбите со мене." Не. "Јас ќе ги задоволам моите желби." Ова е основниот принцип. Мажот мисли дека "Со соединувањето со оваа жена, јас ќе го задоволам моето сетилно задоволства" а жената мисли дека "Со соединувањето со овој маж, јас ќе ја задоволам мојата желба." Затоа ова е многу познато во западните земји, штом има потешкотии во личното сетилно задоволување, веднаш развод. Ова е психолошки, затоа има толку многу разводи во оваа земја. Основната причината е во тоа "Штом не наоѓам задоволство, тогаш не сакам." Тоа се наведува во Шримад-Бхагаватам: dāṁ-patyaṁ ratim eva hi. Во ова доба, мажот и жената значи сексуално задоволство, лично. Не постои прашање за тоа "Ние ќе живееме заедно; ние ќе го задоволиме Кришна така што ќе бидеме обучени како да го задоволиме Кришна." Тоа е Движењето за Свесноста за Кришна.