MK/Prabhupada 0022 - Кришна не е гладен

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Претходна страна - Видео 0021
Следна страна - Видео 0023 Go-next.png

Кришна не е гладен
- Prabhupāda 0022


Lecture on SB 1.8.18 -- Chicago, July 4, 1974

Кришна вели: "Мој бхакта, со наклонетост," yo me bhaktyā prayacchati. Кришна не е гладен. Кришна не дојде кај Вас за да ја прифати понудата од Вас, затоа што Тој е гладен. Не. Тој не е гладен. Тој е совршен, и во духовниот свет, Него го служат, lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānam, Тој е послужен од страна на стотици и илјадници божици на среќата. Но Кришна е толку внимателен, бидејќи ако сте сериозно вљубен во Кришна, Тој е тука да ја прифати вашата patraṁ puṣpam. Дури и да сте најсиромашен од сиромашните, тој ќе го прифати се она што може да соберете понекој лист, малку вода, понекој цвет. Од било кој дел на светот, секој може да се обезбеди и да му понуди на Кришна. "Кришна, јас немам ништо да Ти понудам, јас сум многу сиромашен. Те молиме прифати го ова." Кришна ќе го прифати. Кришна вели: tad aham aśnāmi, "Јас јадам." Значи главната работа е бхакти, наклонетост, љубов.

Значи тука се вели alakṣyam. Кришна не е видлив, Бог не е видлив. Но Тој е толку милостив така што Тој дојде пред вас, видливи за вашите материјални очи. Кришна не е видлив во овој материјален свет, материјални очи. Исто како дел од Кришна. Ние сме дел од Кришна, сите живи суштества, но ние не се гледаме едни со други. Вие не може да ме видите, јас не ве гледам вас. "Не, јас те гледам." Што гледаш? Го гледаш моето тело. Тогаш, кога душата ќе го напушти телото, зошто плачете "Татко ми го нема." Зошто татко ви го нема? Татко ви лежи тука. Тогаш што гледате? Го гледате мртвото тело на својот татко, а не вашиот татко. Значи, ако не може да видите ни честичка од Кришна, душата, како можете да го видите Кришна? Затоа śāstra-та вели ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ (ЧЧ Мадја 17.136). Овие тапи материјални очи, не можат да го видат Кришна, или не можат да го слушнат името Кришна, Namadi. Nāma значи име. Nāma значи име, облик, квалитет, минато. Овие работи не можат да ги разберат вашите тапи материјални очи или сетила. Но ако тие се прочистени, sevonmukhe hi jihvādau, ако тие се прочистени со процесот на посветеното служење, можете да го видите Кришна во секое време и насекаде. Но, за обичниот човек, alakṣyam: не е видлив. Кришна е насекаде, Бог е насекаде, aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-stham. Па alakṣyam sarva-bhūtānām. Иако Кришна е надвор и од внатре, двете, сепак, ние не можеме да го видиме Кришна, освен ако имаме очи да го видиме Кришна.

Така, ова Движење за Свесноста за Кришна е да ни ги отвори очите како да го видиме Кришна, и ако може да се види Кришна, antah bahih, тогаш вашиот живот е успешен. Затоа śāstra-те велат дека,

antar bahir yadi haris tapasā tataḥ kiṁ
nāntar bahir yadi haris tapasā tataḥ kim

Секој се обидува да стане совршен, но совршенство значи кога човек може да го види Кришна внатре и надвор. Тоа е совршенство.