MK/Prabhupada 0024 - Кришна е толку љубезен

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Кришна е толку љубезен
- Prabhupāda 0024


Lecture on SB 3.25.26 -- Bombay, November 26, 1974

Кога Арџуна го гледаше Кришна лице во лице - Кришна ја раскажуваше Бхагавад-гита - дека гледањето на Кришна и кога ќе ја читате Бхагавад-гита, тоа е иста работа. Не постои никаква разлика. Некои велат дека "Арџуна бил доволно среќен да го види Кришна лице во лице и да ги преземе инстрункциите". Тоа не е точно. Кришна, Тој може да се види веднаш, под услов да имате очи за да го видите. Затоа се вели, premāñjana-cchurita ... Prema и бхакти, истото е. Premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti[Бс. 5.38].

Јас ќе рецитирам една приказна во врска со ова, дека еден брахмана во Јужна Индија, во Raṅganātha храмот, ја читаше Бхагавад-гита. И тој беше неписмени. Тој не знаеше ниту санскрит ниту една буква, неписмен. Така луѓето, соседството, тие знаеја дека "Овој човек е неписмен, а тој ја чита Бхагавад-гита". Тој ја отвора Бхагавад-гита "Ух, ух," таков беше тој. Па, некој се шегуваше, "Па, брахмана, како ја читаш Бхагавад-гита?" Тој може разбере дека "Овој човек се шегува, бидејќи јас сум неписмен." Така на овој начин, Чаитанја Махапрабху исто така се случи да биде на тој ден во храмот Raṅganātha, и тој можеше да разбере дека "Овој е посветеник." Така, Тој му пријде и Тој го праша, "Драги брахмана, што читаш?" Па тој можеше исто така да разбире дека "Овој човек не е се шегува." Па рече: "Господине, јас ја читам Бхагавад-гита. Јас се обидувам да ја читам Бхагавад-гита, но јас сум неписмен. Така, мојот Гуру махараџа рече дека "Вие мора да читате осумнаесет поглавја на ден." Па јас немам знаење. Јас не може да читам. И покрај тоа, Гуру Махараџа ми кажа, па јас само се обидувам да ги извршувам неговите наредби и ги отворам страниците, и тоа е се. Не знам како да ги прочитам." Чаитанја Махапрабху рече дека "Ти плачеш понекогаш, гледам." Потоа, "Да, јас плачам." "Како плачете ако не можете да читате?" "Не, бидејќи кога ќе ја земам оваа книга Бхагавад-гита , гледам една слика, дека Кришна е толку љубезен што стана возач на кочијата, sārathi, на Арџуна. Тој е Негов посветеник. Па Шри Кришна е толку љубезен што Тој може да ја прифати позицијата на слуга, бидејќи Арџуна нарачување, "Чувајте ми ја кочијата тука", и Кришна му служеше нему. Па Кришна е толку љубезен. Па кога ќе ја видим оваа слика во мојот ум, Јас плачем." Па Чаитанја Махапрабху веднаш го прегрна него, дека "Вие ја читате Бхагавад-гита. Без образование, вие ја читате Бхагавад-гита ". Тој го прегрна.

Значи ова е... Како тој ја гледаше сликата? Бидејки тој го сакаше Кришна, независно од тоа дали можеше да ги прочита овие стихови или не. Но, тој беше обземен со љубовта кон Кришна и тој гледаше Кришна седеше таму, и тој ја возеше кочијата на Арџуна. Ова е потребно.