MK/Prabhupada 0047 - Кришна е Апсолутен

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Кришна е Апсолутен
- Prabhupāda 0047


Lecture on BG 7.1 -- Upsala University Stockholm, September 8, 1973

Постојат различни видови на системи на јога, бхакти-јога, џјана-јога, карма-јога, хатха-јога, дјана-јога. Толку многу јоги. Но, бхакти-јога е најдобра. Тоа е наведено, во последеното поглавје. Го читам пред вас, Седмото Поглавје. На крајот на Шестото Поглавје, Кришна вели:

yoginām api sarveṣāṁ
mad-gatenāntar-ātmanā
śraddhāvān bhajate yo māṁ
sa me yuktatamo mataḥ
(БГ 6.47)

„Yoginām api sarveṣām“. Оној кој го практикува јога системот, се нарекува јоги. И затоа Кришна вели „Yoginām api sarveṣām“: „Од сите јогија...“. Веќе реков. Постојат различни видови на јогии. Од сите јогија...Yoginām api sarveṣām. Sarveṣām means значи „од сите јогија“. „Mad-gatenāntar-ātmanā“ т.е : „Оној кој мисли на Мене во себе“. Можеме да мислиме на Кришна. Го имаме Кришниниот облик. Ние го обожаваме Божеството Кришна. Затоа, ако се вклучиме во служба за обожавање на Божеството, во форма на Кришна, кое е неразлично од Кришна или во отсуство на Божеството, ако го мантраме светото име на Кришна, тоа е исто Кришна. „Abhinnatvān nāma-nāminoḥ“ (ЧЧ Мадја 17.133). Кришна е апсолутен. Затоа, нема разлика помеѓу Него и Неговото име. Не постои разлика помеѓу Него и Неговата форма. Не постои разлика помеѓу Него и Неговата слика. Не постои разлика помеѓу Него и Неговите теми. Се во врска со Кришна е Кришна. Тоа се нарекува апсолутно знаење. Затоа, независно дали го мантрате Кришниното име или го обожавате Кришниниот облик, се е Кришна.

Има различни видови на посветено служење.

śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ
smaraṇaṁ pāda-sevanam
arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ
sakhyam ātma-nivedanam
(ШБ 7.5.23).

Само слушајте за Кришна. Тоа слушање е исто така Кришна. Како што сега ние се обидуваме да чуеме за Кришна. И тоа слушање е Кришна. Овие момци и девојки, мантраат. И тоа мантрање е Кришна. Śravaṇaṁ kīrtanam. Потоа „smaraṇam“. Кога мантрате за Кришна, ако се сеќавате на сликата на Кришна, тоа е исто така Кришна. Или кога ќе ја видите сликата на Кришна, тоа е исто така Кришна. Кога ќе го видите Божеството на Кришна, тоа е Кришна.

Кога ќе научите нешто за Кришна, тоа е исто така Кришна. Значи:

śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ
smaraṇaṁ pāda-sevanam
arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ
sakhyam ātma-nivedanam
(ШБ 7.5.23).

Било кој од деветте процеси, ако ги прифатите, во истиот момент сте во контакт со Кришна. Можете да ги прифатите сите девет процеси или осум или седум или шест или пет или четири или три или два или барем еден, кој ригидно ќе го прифатите...Да го земеме во предвид, мантрањето. Не чини ништо. Ние мантраме насекаде низ светот. Секој може да мантра, кога ќе не чуе. Ништо не ве чини, а ако мантрате ништо не можете да изгубите. Значи,...ако тоа го правите тогаш моментално се поврзувате со Кришна. Тоа е бенефитот, истиот момент. Затоа што, Кришниното име и Кришна не се...

„Abhinnatvān nāma-nāminoḥ“ (ЧЧ Мадја 17.133). Тоа се описи во Ведската литература. „Abhinnatvān nāma-nāminoḥ. Nāma cintāmaṇiḥ kṛṣṇaḥ“. Името на Кришна е „cintāmaṇi“. „Cintāmaṇi“ значи духовен. „Cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-lakṣāvṛteṣu“ (БС 5.29). Тоа се Ведските описи. Местото каде Кришна живее е опишано, како: „cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam“ (БС 5.29). Значи, nāma, светото име на Кришна е исто така cintāmaṇi, духовно. „Nāma cintāmaṇiḥ kṛṣṇaḥ“. Тоа е самиот Кришна, личност. „Nāma cintāmaṇiḥ kṛṣṇaś caitanya“ (ЧЧ Мадја 17.133). Чеитанја значи не мртво, туку живо суштество. Ќе имате иста придобивка од мантрањето на Светото име, како да лично разговарате со Кришна. Тоа е исто така можно. Тоа ќе го реализирате постепено. „Nāma cintāmaṇiḥ kṛṣṇaś caitanya-rasa-vigrahaḥ“. Rasa-vigraha значи задоволство, резервоар на сите задоволства. Додека го мантрате името Харе Кришна, постепено ќе уживате во трансцедентално задоволство. Исто како, кога овие момци и девојки, додека мантраат, воедно радосно танцуваат. Никој не може да ги следи. Но, тие не се лудаци кои мантраат. Всушност, тие чуствуваат задоволство, трансцедентално задоволство. Затоа, тие танцуваат. Ова не е кучешки танц. Не. Ова е навистина духовен ( спиритуален ) танц, танц на душата. Значи...Затоа, Тој е наречен rasa-vigraha, резервоар на сите задоволства.

„Nāma cintāmaṇiḥ kṛṣṇaś caitanya-rasa-vigrahaḥ pūrṇaḥ“ (ЧЧ Мадја 17.133). Purna, потполно. Ниту еден процент, помалку од Кришна. Сто проценти Кришна. Потполно. Pūrṇa. Pūrṇa значи потполно. Pūrṇaḥ śuddhaḥ. Śuddha значи прочистено. Постои контаминација во материјалниот свет. Материјално, било кое име да го мантрате, бидејќи е материјално контаминирано, не можете да издржите предолго, правејќи го тоа. Тоа е поинакво искуство. Но, кога мантрате Харе Кришна, ако мантрате дваесет и четири часа, нема да постанете уморни. Тоа е тест. Мантрајте. Овие момци и девојки, мантраат дваесет и четири часа, без јадење, без пиење вода. Тоа е толку убаво. Затоа, што е потполно, духовно, śuddha. Śuddha значи чисто. Неконтаминирано со материјалното. Материјалното задоволство, било кое задоволство...Најголемото задоволство во материјалниот свет е сексот. Но, во него не можете да уживате дваесет и четири часа. Тоа не е возможно. Можете да уживате во него, само неколку минути. Тоа е се. Дури и кога сте натерани да уживате, Вие ќе одбиете: „Не, не повеќе“. Тоа е материјално. Но, духовно значи дека нема крај. Можете, непрекинато да уживате, дваесет и четири часа. Тоа е духовно уживање. „Brahma-saukhyam anantam“ (ШБ 5.5.1). Anantam. Anantam значи бесконечно.