MK/Prabhupada 0048 - Ариевска Цивилизација

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ариевска Цивилизација
- Prabhupāda 0048


Lecture on BG 2.2-6 -- Ahmedabad, December 11, 1972

Anārya-juṣṭam „ни малку не му личи на човек кој ги познава прогресивните вредности на животот“. Āryan. Āryan значи оној кој е напреден. Значи, оваа потиштеност на военото поле е опишана како нешто несмасно не-Āryan. Āryan, според Ариевската цивилизација, како што е опишано во Бхагавад Гита, Постојат четири поделби, воспоставено од Севишната Божја Личност. Како што веќе објаснивме „dharmaṁ tu sākṣād bhagavat-praṇītam“ (ШБ 6.3.19). Треба да се разбере дека било кој систематски процес е даден од Бог. Човек не може да создаде религиозен систем. Значи, овој Ариевски систем, напреден систем е „cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa-karma-vibhāgaśaḥ“ (БГ 4.13). Кришна вели: „Јас го воспоставив за одлично управување со општествениот ред“. Брахмана, кшатрија, вајсија, шудра. Арџуна, припаѓал на фамилија на кшатрии. Затоа, неговото негодување да се бори на военото поле, не доликувало за тоа што бил Ариевец, исто така. Кога кралскиот ред ќе постане ненасилен, тоа не е добро. Кшатриите, кога се борат во борба, убивањето не е грев за нив. Слично, брахманата, кога принесува жртва, понекогаш се жртвуваат животни; тоа не значи дека тој чини грев. Жртвувањето на животните не е направено за да животните се јадат. Тоа е поради тестирање на Ведската мантра. Кога, брахманата кој врши жртвување, треба да ја мантра Ведската мантра на вистински начин, а тоа се проверува на тој начин што се жртвува животното и повторно му се дарува млад живот. Тоа е жртвувањето на животни. Понекогаш се жртвуваат коњи, понекогаш крави. Но, во ова време на Кали Југа, тоа е забрането, бидејќи не постојат такви „yājñika-brāhmaṇa“. Сите видови на жртвување се забранети во оваа време.

aśvamedhaṁ gavālambhaṁ
sannyāsaṁ pala-paitṛkam
devareṇa sutotpattiṁ
kalau pañca vivarjayet
(ЧЧ Ади 17.164).

Aśvamedha жртвувањето, gomedha жртвувањето, санјаса, жртвувањето од страна на devara за добивање дете, од помладиот брат на сопругот, сето тоа е забрането во ова време.