MK/Prabhupada 0055 - Го допирате Кришна со слушање

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Го допирате Кришна со слушање
- Prabhupāda 0055


Lecture on BG 2.18 -- Hyderabad, November 23, 1972

Претскажувањето на Чаитанја Махапрабху: „Во секој град и село на површината на земјината топка. насекаде оваа Харе Кришна мантра, или името на Господ Чаитанја ќе се слави.“ Тоа е направено. Постои многу големо поле за претставување на овој Харе Кришна култ низ целиот свет. Тоа е практично. За жал, и покрај тоа што Чаитанја Махапрабу ја доверил суштината до секој Индиец... Не дека е за Бенгалците, затоа што се појавил во Бенгал.Тој никогаш не рекол дека е за Бенгалците. Тој рекол, bhārata-bhūmite manuṣya-janma haila yāra (ЧЧ Ади 9.41). „Во оваа света земја Баратаварша, секој кој се родил како човечко суштество, треба да го направи неговиот живот совршен. „Janma sārthaka kari.“ Не можете да проповедате без да го направите пред се својот живот совршен. Доколку останам несовршен, нема да можам да проповедам. Личноста треба да е совршена. Тоа не е многу тешко. Потребно е да ги имаме упатствата на големите светци и свети личности и Господ Кришна, Лично. Да го направиме нашиот живот совршен не е воопшто тешко. Ние едноставно го негираме тоа. Тоа е нашата несреќа. Mandāḥ sumanda-matayo manda-bhāgyāḥ (ШБ 1.1.10). Затоа што сме manda, manda-mataḥ, сме прифатиле некоја лажна логика, лажен „изам," и си го губиме времето. Потребно е да го прифатиме од шастрите вистинскиот пат. Потоа ќе станеме интелегентни. Su-medhasaḥ. Yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi su-medhasaḥ (ШБ 11.5.32). Најкраткиот метод. Интелигентната класа на луѓе ќе го преземе ова санкиртан движење за нивно духовно издигнување во животот. Тоа е факт, тоа е научно, тоа е овластено. Затоа, не занемарувајте го. Земете го ова пеење на Харе Кришна со срце и душа, и насекаде ... Niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ. Не постојат правила и прописи, дека „Мора да пееш во тоа време или во она време, во оваа позиција или во таа позиција." Не. Поради тоа што е особено наменета за овие паднати условени души, нема стриктно правило. Nāmnām akāri bahudhā nija-sarva-śaktis tatrārpitā niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ. Името, светото име на Кришна, е исто толку моќно како и Кришна. Нема никаква разлика со Кришна и Неговото име. Кришна е Апсолутен. Затоа не постои разлика меѓу името на Кришна, формата на Кришна, Квалитетите на Кришна, придружбата на Кришна и забавите на Кришна, од Кришна. Сè е Кришна. Ако слушнете за Кришна, тогаш треба да знаете дека го допирате Кришна со слушање. Ако го видите Кришниното Божество, тоа значи дека лично го гледате Кришна. Бидејќи Кришна е апсолутен. Тој може да ја прифати вашата служба на било кој начин. Затоа што Тој е сè. Īāvāsamam idam sarvam (ИШО 1). Неговата енергија. Parasya brahmaṇaḥ śaktis tathedam akhilaṁ jagat. Сè е енергија на Кришна. Ако сме во допир со енергијата на Кришна, со малку знаење, ние директно сме во допир со Кришна. Ова е процесот. Доколку постојано сте во контакт со Кришна, тоа е свесност за Кришна. Тогаш ќе станеш прочистен. Прочистен. Исто ако ставите железна прачка во оган, станува топло, потопло, потопло и конечно станува црвено вжештена. Кога е црвено вжештена, таа е оган. Повеќе нема железна прачка. Слично на тоа, ако секогаш сте свесни за Кришна, ќе станете Кришназиран. Ова е процесот. Потоа сè се прочистува; тогаш вашиот духовен живот се манифестира. Тогаш вашиот живот е успешен.