MK/Prabhupada 0081 - На Сончевата Планета Телата се Огнени

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

На Сончевата Планета Телата се Огнени - Prabhupāda 0081


Lecture on BG 2.13 -- New York, March 11, 1966

Тука се вели dhīra, dhīra.

dehino 'smin yathā dehe
kaumāraṁ yauvanaṁ jarā
tathā dehāntara-prāptir
dhīras tatra na muhyati
(БГ 2.13)

Dehinaḥ. Dehinaḥ значи „оној којшто го прифатил ова материјално тело“. Asmin. Asmin значи „во овој свет“ или „во овиј живот“. Yathā, „како“. Dehe. Dehe значи „во ова тело“. Бидејќи dehinaḥ значи „оној којшто го прифатил ова тело“, а dehe „во ова тело“. Значи, јас седам во ова тело. Но, не сум ова тело. Исто како што сте во таа кошула и капут, слично, така сте и во ова тело, грубо тело и суптилно тело. Грубото тело е направено од земја, вода, оган, воздух и етер, тоа е грубото тело, нашето материјално тело. На Земјата, на оваа планета, преовладува земјата. Насекаде, телото, материјалното тело, е создадено од овие пет елементи: земја, вода, оган, воздух и етер. Тоа се петте состојки. Исто како оваа зграда. Сета зграда е направена од земја, вода и оган. Сте зеле малку земја и потоа сте направиле цигли и сте ги испекле на оган. Откако ќе ги измешате земјата и водата, обликувате цигла и ја ставате на огнот, а кога е доволно цврста, издигнувате голема зграда. Значи, тоа е само комбинација од земја, вода и оган. Тоа е сè. Слично и нашето тело е создадено така: земја, вода, оган, воздух и етер. Воздух... Воздухот минува, дишеме. Знаете. Воздухот е секогаш тука. Оваа надворешна кожа е земја, а во стомакот има топлина. Без топлина не можете ништо да сварите. Разбирате? Штом ќе се смали топлината, вашата моќ за варење ослабува. Толку многу работи. Така е сè уредено. На оваа планета, каде што земјата преовладува, го имаме ова тело. Слично, на другите планети, некаде преовладува вода, некаде преовладува оган. На сончевата планета, телата таму... И таму има живи битија, но нивното тело е огнено. Тие можат да живеат во огнот. Слично, Varuṇaloka, на Венера, на сите тие планети, имаат различни тела. Исто како што тука во водата, водните животни имаат различно тело. Со години и години постојат водни животни, живеат во водата и удобно им е таму. Но, штом ќе ги изнесете на земјата, умираат. Слично, вам ви е мошне удобно на земјата, но ако ве стават во вода ќе умрете. Бидејќи вашата телесна градба е различна, онаа на птицата... Птицата може да лета, но така е создадена од Господ. Но, леталата направени од човекот можат да се срушат. Разбирате? Бидејќи се вештачки.

Така е сè уредено. Секое живо битие има одреден вид на тело. „Dehino 'smin yathā dehe“ (БГ 2.13). И каква е природата на тоа тело? Тука тоа се објаснува, како го менуваме телото. Како...тоа нам ни претставува проблем, бидејќи ги поистоветуваме телото и душата. Темелот на духовното знаење е разбирањето дека „Јас не сум ова тело“. Ако не сме цврсто уверени дека „Јас не сум ова тело“, не можеме да напредуваме во духовниот живот. Затоа, првата лекција во Бхагавад Гита ја обработува таа тема. Значи тоа е значењето на dehino 'smin. Dehī, душата. Душа, dehī значи душа. Оној кој што го прифатил ова тело, материјално тело, се нарекува dehī. Значи asmin, тој е тука. Тука е но неговото тело се менува.