MK/Prabhupada 0086 - Зошто Постојат Разлики

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Зошто Постојат Разлики?
- Prabhupāda 0086


Sri Isopanisad, Mantra 9-10 -- Los Angeles, May 14, 1970

Зошто наоѓаме толку различни личности? Ако сме комбинација на жолчка, слуз и воздух, зошто не сме слични? Значи, тие не го култивираат тоа знаење. Зошто постојат разлики? Еден човек се раѓа како милионер, друг човек не може да си дозволи ни два полни оброци дневно, иако многу тешко се бори. Зошто постои ваква дискриминација? Зошто некој е ставен во така поволна положба? Зошто друг не е? Значи, постои закон на карма, индивидуалност.

Тоа е знаење. Затоа Ишопанишада вели „anyad evāhur vidyayā anyad āhur avidyayā“. Оние кои се во незнаење, тие негуваат знаење на поинаков начин, а оние кои се всушност во знаење го негуваат знаењето на поинаков начин. Обичните луѓе не ги сакаат нашите активности за свесност за Кришна. Тие се изненадени. Гаргамуни ми велеше вчера вечер дека луѓето прашуваат: „Од каде добивате толку многу пари? Вие купувате толку многу автомобили и големи црквени имоти, издржувате педесет, шеесет луѓе дневно и уживате. Што е тоа?“ ( смеење ) Значи, тие се изненадени. И ние сме изненадени, зошто тие ништожници работат толку напорно, само за да го наполнат стомакот. Како што Бхагавад гита вели „yā niśā sarva-bhūtānāṁ tasyāṁ jāgrati saṁyamī“. Гледаме дека тие луѓе спијат и тие гледаат дека ние губиме време. Тоа е спротивен начин на гледање. Зошто? Затоа што нивниот начин на гледање на работите е поинаков од нашиот. Интелигентниот човек треба да одлучи, чии дела се всушност исправни.

Овие работи се многу убаво објаснети во Ведската книжевност. Како и Ишопанишада, постои уште една Унапишада, Гарга Упанишада. Тоа е многу учен разговор помеѓу мажот и жената. Мажот ја подучува жената. Etad viditvā yaḥ prayāti sa eva brāhmaṇa gargi. Etad aviditvā yaḥ prayāti sa eva kṛpanā. Оваа вистинска култура на знаење говори дека оној кој... Сите се раѓаат и сите ќе умрат. Нема разлика во мислењето за тоа. Ние ќе умреме и тие ќе умрат. Можат да речат „Вие мислите на раѓањето, смртта, староста и болеста. Значи, сакате да кажете дека затоа што го негувате знаењето за свесноста за Кришна, ќе бидете слободни од овие четири начела на напади на природата?“ Не. Тоа не е факт. Фактот е Гарга Упанишада вели „etad viditvā yaḥ prayāti“. Оној кој ќе го напушти ова тело, знаејќи што е тој, „sa eva brāhmaṇa“ тој е брахмана. Брахмана...Ви нудиме свет конец. Зошто? Само да се обидете да сфатите што е тајната на животот. Тоа е брахмана. Vijānataḥ. Прочитавме во овој стих vijānataḥ. Оној кој ќе го напушти ова тело, знаејќи ги работите какви што се, тој е брахмана.