MK/Prabhupada 0087 - Законите на Материјалната Природа

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Законите на Материјалната Природа
- Prabhupāda 0087


Sri Isopanisad Invocation Lecture -- Los Angeles, April 28, 1970

Да. Се во овој материјален свет има одредено време на траење. Во тоа време има шест видови на промени. Прво раѓањето, потоа растењето, потоа одржувањето, создавањето на нуспроизводи, опаѓањето и на крај исчезнувањето. Тоа е законот на материјалната природа. Овој цвет се раѓа како пупка, расте, се одржува два три дена, потоа произведува семе, нуспродукт, постепено се суши и на крај овенува. ( од страна ): Ти седиш на овој начин. Тоа се нарекува ṣaḍ-vikāra, шест типови на промени. Тоа не можете да го прекинете со таканаречената материјална наука. Не. Тоа е avidyā ( незнаење ). Луѓето се обидуваат да се спасат и понекогаш будалесто говорат, како човекот со помош на науката може да постане бесмртен. Така велат Русите. Тоа е avidyā, незнаење. Не можете да го стопирате процесот на материјалните закони. Затоа, во Бхагавад гита се вели „ daivī hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā (БГ 7.14). Процесите на материјалната природа, која се состои од три одлики ( гуни ) - sattva-гуна ( гуна на врлина ), rajo-гуна ( гуна на страст ), tamo-гуна ( гуна на незнаење )...Три гуни. Другото значење на зборот гуна е јаже. Сте виделе плетен конец, така тие се заплетени во трите процеси. На почетокот имаме конец, а потоа земаме три кои ги плетеме и добиваме потенко јаже, а потоа такви три повторно плетеме. Тоа постанува многу силно. Значи, овие три одлики, sattva, raja, tamo-гуна, тие се помешани. Тие создаваат нуспроизвод, потоа повторно се мешаат и повторно. На овој начин, тие се испреплетени осумдесет и еден пат. Значи, гунамаји маја, не врзува се повеќе и повеќе. Не можеме да се ослободиме од врзивните сили на материјалниот свет. Врзување. Затоа се нарекува apavarga. Овој процес на свесност за Кришна значи поништување на процесот pavarga, процесот на врзување.

Вчера му објаснував на Гаргамуни што е тоа pavarga. Ова pavarga значи ретко „pa“ во абецедата. Тоа го знаете вие кои учите devanāgarī. Постои devanāgarī алфабета, ka kha ga gha na ca cha ja jha na. На овој начин пет слогови, спаѓаат во еден ред. Потоа доаѓаме до петтиот ред, доаѓаат pa pha ba bha ma. Ова pavarga значи pa, најнапред pa. Pa значи parava, пораз. Секој се труди, многу тешко се бори за опстанок, но бива поразен. Најпрвин pavarga. Pa значи parava ( пораз ). Потоа pha. Pha значи пена. Како коњот кој кога тешко работи, ќе видите дека му излегува пена од устата. На нас исто, кога сме многу уморни, после многу напорна работа, јазикот ни постанува сув и пена ни се појавува од устата. Значи, сите многу тешко работат за задоволување на сетилата, но се поразени. Значи pa, pha и ba. Ba значи врзаност. Значи прво pa, второ pha, а потоа како трета доаѓа врзаноста, па ba, bha. Bha значи ќотек, страв. И потоа ma. Ma значи mrtyu или смрт. Овој процес на свесност за Кришна е apavarga. Apa. A е негација. Pavarga се симптомите на материјалниот свет, а кога ќе го додадете ова a, станува apavarga, што значи поништено.