MK/Prabhupada 0101 - Нашиот здрав живот е да уживаме во Вечен живот

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Нашиот здрав живот е да уживаме во Вечен живот
- Prabhupāda 0101


Press Conference -- April 18, 1974, Hyderabad

Гостин (1): Која е крајната цел на оваа Свесност за Кришна?

Прабхупад: Да, крајната цел е да...Крајната цел е...дека постои дух и материја. Како што постои материјален свет, постои и духовен свет, исто така. „Paras tasmāt tu bhāvaḥ anyaḥ avyaktaḥ avyaktāt sanātanaḥ“ (БГ 8.20). Духовниот свет е вечен. Материјалниот свет е привремен. Ние сме духовни души. Ние сме вечни. Поради тоа, нашата работа е да се вратиме назад во духовниот свет, а не да останеме во материјалниот свет и да го менуваме телото, од лошо во полошо или од полошо во подобро. Тоа не е наша работа. Тоа е болест. Нашиот здрав живот е да уживаме во вечен живот. „Yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama“ (БГ 15.6). Видете, нашиот човечки живот треба да се искористи за достигнување на таа совршена положба, не повторно да го добиваме ова материјално тело, кое мораме да го менуваме. Тоа е целта на животот.

Гостин (2): Дали тоа совршенство е можно во еден живот?

Прабхупад: Да, во еден момент ако се согласувате. Кришна вели:

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ
(БГ 18.66)

Ние го менуваме нашето тело поради грешни активности, но ако се предадеме на Кришна и ја прифатиме Свесноста за Кришна, веднаш сме на духовно ниво.

māṁ ca yo 'vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate
(БГ 14.26)

Штом постанете чист бхакта на Кришна, веднаш ќе го надминете ова материјално ниво. Brahma-bhūyāya kalpate. Останувате на духовно ниво. А ако умрете на духовно ниво, тогаш одите во духовниот свет.