MK/Prabhupada 0102 - Брзината на умот

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Брзината на умот
- Prabhupāda 0102


Lecture on SB 5.5.1-8 -- Stockholm, September 8, 1973

Сега имате авиони. Тоа е убаво. Но, не можете дури ни материјалните планети да ги достигнете. Ако сакате да одите на духовните планети, тогаш можете да направите авион кој се движи со брзината на умот. Или со брзината на воздухот. Оние кои се физичари, тие знаат што е брзина на воздухот, што е брзина на светлината. Значи, над таа брзина е брзината на умот. Оние кои се физичари, тие знаат колку се брзи воздухот и светлината. Умот е побрз. Имате искуство. Сега седите овде. Веднаш, во рок од една секунда, можете да отидете во Америка, САД, Индија, веднаш. Можете да одите во вашиот дом. Можете да видите работи со умот, секако со брзината на умот. Брахма самхита вели дури и да можете да произведете авион, кој ја има брзината на умот, кој ја има брзината на воздухот - panthās tu koṭi-śata-vatsara-sampragamyaḥ - и со таа брзина продолжувате многу милиони години, сеуште нема да пронајдете каде е Голока Вриндаван. И понатаму, нема да најдете. „Panthās tu koṭi-śata-vatsara-sampragamyo vāyor athāpi manaso muni-puṅgavānām“ (БС. 5.34). Не е дека претходните ачарји и другите, не знаеле, што е авион, што е брзина и како да се придвижат. Немојте да размислувате будалесто, како тие тоа да го произвеле. Тоа не е ништо, дури ни четврта класа, десетта класа. Имало толку убави авиони. Сега има предлог да се изработи авион, кој ќе се движи со брзината на умот. Еве предлог, сторете го тоа. Можете да произведете авион, кој може да се движи со брзината на светлината. Тие мислат дека ако можеме да произведеме авион, кој ќе се движи со брзината на светлината, сеуште ќе ни треба четириесет илјади години да се достигне највисоката планета. Тие размислуваат, дали тоа е возможно.

Но, досега можеме да видиме дека оние кои се зафатени со завртки и навртки, како тие глупи умови, може да произведат такво нешто? Тоа не е возможно. Тоа бара поинаков мозок. Јогиите можат да одат, јогиите можат да одат. Исто како Дурваша Муни. Тој отишол на Ваикунтха лока и го видел лично Господ Вишну, на Ваикунтха лока, за да му се прости бидејќи Неговиот диск бил упатен накај него, да го убие. Тој навредил ваишнава. Тоа е друга приказна. Всушност на тој начин, човечкиот живот е наменет за таа цел, за да се разбере Бог и Неговите моќи и да го оживееме нашиот стар однос со Него. Тоа е главната работа. Но, за жал тие се вклучени во фабрики, во други работи, да работат како свињи и кучиња и целата нивна енергија е залудна. Не само залудна, туку и нивниот карактер, работат така напорно, а после напорната работа, мора да се опиваат. А после пиењето, мора да јадат месо. И после оваа комбинација, потребен им е секс. И на овој начин, остануваат во темнина. Овде, овие стихови на Ршабхадева, тој предупредува. Тој предупредува. Тој говори за своите синови, но ние можеме да ја разбереме лекцијата. Тој вели: „Nāyaṁ deho deha-bhājāṁ nṛloke kaṣṭān kāmān arhate viḍ-bhujāṁ ye“ (ШБ 5.5.1). Kāmān значи, потреби на животот. Можете да се снабдите со животните потреби, многу едноставно. Со обработка на земјата ќе добивате житарици. А, ако имате крава ќе добивате млеко. Тоа е се. Тое е доволно. Но, водачите прават план, ако се тие задоволни со нивниот земјоделски план, со малку жито и млеко, тогаш кој ќе работи во фабриките? Затоа, наплатуваат даноци за да не можете да живеете едноставен живот. Тоа е реалноста. Дури и ако сакате, модерните лидери нема тоа да ви го дозволат. Тие ве присилуваат да работите како кучиња и свињи и магариња. Тоа е реалноста.