MK/Prabhupada 0162 - Едноставно пренесете ја пораката на Бхагавад Гита

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Едноставно пренесете ја пораката на Бхагавад Гита
- Prabhupāda 0162


Press Interview -- October 16, 1976, Chandigarh

Во Индија имаме огромна Ведска литература наменета за разбирање на работите поврзани со душата. Во човечкиот телесен облик, ако не го негуваме духовниот аспект на нашиот живот, тогаш вршиме самоубиство. Тоа предлагаат да го разгледаме сите големи личности родени во Индија. Ачарјите како… Неодамна... Во поодминати времиња, таму беа големи, големи ачарји како Вјасадева и останатите. Девала, полно ачарји. И поновите, во - да речеме - изминатите илјада и петстотини години, има, имало многу ачарји, како Рамануџачарја, Мадхвачарја, Вишну Свами, и во изминатите петстотини години Господ Чаитанја Махапрабху.

Тие исто така ни дадоа обемна литература за ова духовно знаење. Но денес ова духовно знаење е занемарено. Па така пораката на Чаитанја Махапрабху до целиот свет е дека секој од вас треба да стане гуру, духовен учител. И како може секој да стане духовен учител? Да се стане духовен учител не е лесно. Човек мора да биде многу учен и мора да поседува потполно познавање на јаството и сè останато. Но Чаитанја Махапрабху ни даде мала формула, ако стриктно ги следиме учењата на Бхагавад-гита и ако ја проповедаме целта на Бхагавад-гита, тогаш ќе станеме гуру. Точните зборови употребени на Бенгали се: yāre dekha, tāre kaha 'kṛṣṇa'-upadeśa (ЧЧ Мадја 7.128). Да се стане гуру е многу тешка работа, но ако едноставно ја пренесеме пораката на Бхагавад-гита и се обидеме да го увериме во неа секој што ќе го сретнеме, тогаш ќе станеме гуру. Ова наше друштво за свесност за Кришна е наменето за оваа цел. Ние ја претставуваме Бхагавад-гита каква што е, без никакви погрешни толкувања.