MK/Prabhupada 0183 - Г-дине Був, отворете ги очите и видете го сонцето

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Претходна страна - Видео 0182
Следна страна - Видео 0184 Go-next.png

Г-дине Був, отворете ги очите и видете го сонцето
- Prabhupāda 0183


Lecture on SB 6.1.37 -- San Francisco, July 19, 1975

Бог објавува: „Овде сум. Дојдов“. „Paritranaya sadhunam vinasaya ca duskrtam“ (БГ 4.8). „Јас се појавив пред вас, само да ви донесам олеснување“. Paritranaya sadhunam. „Се обидувате да Ме разберете и еве Ме. Јас сум присутен. Зошто мислите дека Бог е без облик? Овде сум, во облик на Кришна. Видите, ја држам Својата флејта во раката. Многу ги сакам кравите. Ги сакам кравите и мудреците и Брахма, сите подеднакво, затоа што сите тие, се Мои синови, во различни тела“. Кришна свири. Кришна говори. Сепак, овие ништожници, нема да го разберат Кришна. И, што е вината на Кришна? Тоа е наша вина. Andha. Исто, како и бувот. Бувот никогаш нема да ги отвори очите, за да види дека има Сончева светлост. Го знаете ли тоа за бувовите? Значи, тие нема да ги отворат очите. Како и да е, можете да кажете: „Господине Був, те молам отвори ги очите и види го Сонцето“, „Не, нема сонце, Јас не гледам“ ( смеење ). Оваа цивилизација на бувови. Значи, треба да се борите со овие бувови. Морате да бидете, многусилни, особено санјасите. Мораме да се бориме со бувовите. Мораме да им ги отвориме очите, на сила, со помош на машина ( смеење ). Значи, тоа се случува. Ова движење за свесност на Кришна е борба, против сите бувови. Значи, ова е предизвикот: „Yuyam vai dharma-rajasya yadi nirdesa-karinah“. Nirdesa-karinah. Слуга значи да се нема друг избор, туку да се спроведуваат заповедите од господарот. Затоа, nirdesa-karinah. Тие не може да противречат. Не. Што и да е нарачано, тоа е сервирано. Ако некој тврди дека постанал...Тој очекува...Мислам... Овде се споменати и Вишнудутите, vasudevokta-karinah. Тие се слуги, исто така.. Значи, ukta значи која и да наредба се добие од Васудев, тие ја исполнуваат. Слично, Јамадутите, тие се слуги на Јамараџ. Исто така, тие се наречени nirdesa-karinah. „Ако сте навистина слуги од Јамараџ, делувате во склад со неговите упатства, тогаш морате да знаете што е дхарма и што е адхарма“. Тие се всушност, bona fide слуги на Јамараџа, нема сомнеж за тоа. Тие се представуваат, на овој начин, yamaduta ucuh veda-pranihito dharmah, одговараат веднаш. „Што е дхарма?“ Тоа било прашањето. Веднаш одговараат. Тие знаат, што е дхарма. „Veda-pranihito dharmah“. „Дхарма значи, она што е објаснето во Ведите“. Не можете да создадете дхарма, Веда, оригинално знаење, Веда значи знаење. Веда-шастра. Во време на создавањето, Веда е дадена на Брахма. Веда...Затоа, се нарекува apauruseya, ова не е вештачки произведено. Тоа е објаснето во Шримад Бхагаватам, tene brahma hrda adi-kavaye. Брахма, брахма значи Веда. Ведите, нивното друго име е брахма, духовно знаење или цело знаење, брахма. Значи „tene brahma adi-kavaye hrda“. Значи, Ведите треба да се студираат кај духовниот учител. Се вели дека, Брахма е првото живо суштество, кое ги разбрало Ведите. И, како тој ги разбрал? Каде е Учителот? Нема друго суштество. Како ги разбрал Ведите? Учител бил Кришна и Тој се наоѓа во сечие срце. „Isvarah sarva-bhutanam hrd-dese arjuna tisthati„ (БГ 18.61). И, Тој учи од срце. Значи, Кришна учи - Тој е толку љубезен - како caitya-guru, од срце и Тој ги испраќа Неговите претставници, однадвор. Caitya-guru и guru, Кришна се обидува на двата начина. Кришна е толку љубезен. Затоа, Ведите, тоа не се книги, кои ги создал човекот. Веда, apauruseya. Apauruseya значи дека не ги направил... Не треба да ги сметаме Ведите, за обични книги на умна шпекулација. Не. Тоа е совршено знаење. Тоа е совршено знаење. И таа мора да се прифати каква е, без примеси, интерпретации. Ова е изговорено од Бога. Затоа, Бхагавад Гита е исто Веда. Нејзе ја изговорил Кришна. Не може ништо да се додаде, ниту измени. Морате да го земете, какво е. Тогаш ќе добиете вистинско знаење.