MK/Prabhupada 0195 - Едноставно копнеење по духовни работи

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Едноставно копнеење по духовни работи
- Prabhupāda 0195


Lecture on SB 7.6.5 -- Toronto, June 21, 1976

Прадјумна: Превод: „Затоа, додека во материјалното постоење, bhavam āśritah, лицето кое е целосно способно да разликува што е лошо, а што добро, мора да настојува да ја постигне највисоката цел на животот, се додека телото е здраво и силно, и не е почне да се намалува ". Прабхупада:Tato yateta kuśalaḥ kṣemāya bhavam āśritaḥ śarīraṁ pauruṣaṁ yāvan na vipadyeta puṣkalam (ШБ 7.6.5) Ова треба да биде човековата активност, дека śarīraṁ pauruṣaṁ yāvan na vipadyeta puṣkalam. Се додека сме здрави и силни, можеме да работиме многу убаво, ако здравјето е сосема во ред, искористете го тоа. Движењето за свесноста за Кришна не е за мрзливи луѓе. Не. Наменета е за силени луѓе: силен во телото, силен во умот, одлучен - сè силно - силен мозок. Наменета е за нив. Затоа што треба да ја извршиме највисоката цел на животот. За жал, тие не знаат што е највисока цел на животот. Модерната ... Не е модерна, секогаш. Сега тоа е многу очевидно: луѓето не знаат што е цел на животот. Секој кој е во овој материјален свет е во маја, значи дека не знае што е целта на животот. Na te viduḥ, тие не знаат, svārta-gatiṁ hi viṣṇu. Svārta-gati. Секој треба да биде самозаинтересиран. Самозаинтересираноста е првиот закон на природата, велат тие. Но, тие не знаат што е самозаинтересираност. Тој, наместо да се врати дома, да му се врати на Бог - тоа е неговата вистинска самозаинтересираност - тој ќе стане куче во следниот живот. Дали е тоа самозаинтересираност? Но, тие не го знаат тоа. Како функционира законот на природата, тие не го знаат тоа. Na te viduḥ. Adānta-gobhir viśatāṁ tamisram. Matir na kṛṣṇe parataḥ svato vā. Adānta-gobhir viśatāṁ tamisram. Matir na kṛṣṇe parataḥ svato vā. (ШБ 7.5.30) Свесноста за Кришна ... Matir na kṛṣṇe. Луѓето не сакаат многу да станат свесни за Кришна. Зошто? Matir na kṛṣṇe parataḥ svato vā. Под влијание на другите. Исто како што ние се обидуваме да ја шириме свеста за Кришна насекаде низ светот, parataḥ. Свато, Свато значи лично. Со личен напор. Само читам Бхагавад-гита или Шримад-Бхагаватам и друга ведска литература. matir na kṛṣṇe parataḥ svato vā. Mitho vā, mitho vā значи „со конференции“. Денес многу е популарно да одржуваат конференции. Не може да се стане свесен за Кришна, ниту со неговото лично залагање, или со советите на некои други луѓе, или држејќи големи, големи конференции. Зошто? Gṛha-vratānām: бидејќи неговата вистинска цел во животот е "да останам во оваа куќа". Gṛha-vratānām. Гриха значи семеен живот, гриха значи ова тело, гриха значи овој универзум. Постојат толку многу грихи, големи и мали.