MK/Prabhupada 0196 - Едноставно копнеење по духовни работи

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Едноставно копнеење по духовни работи
- Prabhupāda 0196


Lecture on BG 2.58-59 -- New York, April 27, 1966

Tреба да научиме нешто, како треба да ја гледаме убавината на духовниот живот. Потоа, природно, ќе се воздржиме од материјални активности. Исто како дете, момче. Тоа по цел ден прави палавштини и игра, но ако добро се ангажира ... Сега има толку многу уреди во образовниот систем, детските градинки или во овој систем или во тој систем. Но, ако тоа е ангажирано, „О, буквата А, буквата Б" Тоа истовремено учи АБВ, а во исто време се воздржува од неговите палавштини. Слично на тоа, постојат детски градинки на духовниот живот. Ако ја вклучиме нашата активност во тие духовни активности, тогаш е само можно да се воздржиме од овие материјални активности. Активностите не може да се запрат. Активностите не може да се запрат. Како од примерот на Арџуна ... Токму пред да ја слушне Бхагавад-гита, тој станал неактивен, наместо да се бори. Но, после слушањето на Бхагавад Гита, тој стана поактивен, но трансцендентално активен. Духовниот живот или трансценденталниот живот, не значи дека ние сме ослободени од активности. Едноставно извештачено, ако седнеме, „О, нема повеќе да сторам ништо материјално. Едноставно само ќе медитирам," О, каква медитација ќе правите? Вашата медитација ќе биде скршена во еден момент исто како и Вишвамитра Муни, тој не можеше да ја продолжи својата медитација. Секогаш треба, сто посто, да сме ангажирани во духовни активности. Тоа треба да биде програма на нашиот живот. И повеќе, во духовниот живот тешко дека ќе најдеш време да излезеш од него. Имате толку многу ангажман. Rasa-varjam. И тоа ангажирање може да биде возможно само кога ќе најдете некое трансцендентално задоволство во него. Тоа ќе биде направено. Тоа ќе биде направено. Ādau śraddhā tataḥ sādhu-saṅgaḥ (ЧЧ Мадхја 23.14-15). Духовниот живот започнува, пред сè, шрадха, со некоја верба. Исто како што доаѓате тука љубезно да ме слушате. Имате малку верба. Ова е почеток. Без верба, вие не би го поминувале вашето време овде, бидејќи овде нема кино проекции, нема политички разговори, ништо од ... Може да има, за некои тоа е многу сувопарно. Многу сувопарно. (кикотење) Но сепак, вие доаѓате. Зошто? Бидејќи имате малку верба, „О, тука е Бхагавад-гита. Да го чуеме тоа". Вербата е почеток. Неверните не можат да имаат духовен живот. Вербата е почеток. Ādau śraddhā. Śraddhā. И оваа верба, вера, колку што е поинтензивна, толку ќе го направите својот напредок поголем. Оваа верба треба да се интензивира. Почетокот е вербата. И сега, како што ја правите вашата верба поинтензивна, така ќе станете понапреден во духовниот пат. Ādau śraddhā tataḥ sādhu-saṅgaḥ (ЧЧ Мадхја 23.14-15). Ако имате некоја верба, тогаш ќе најдете некој садху, садху или некој светец, некој мудрец, кој може да ви даде некое духовно просветлување. Тоа се нарекува садху-санга (ЧЧ Мадхија 22.83). Ādau śraddhā. Основниот принцип е śraddhā, а следниот чекор е sādhu-saṅga, дружење со духовно спознати луѓе. Тоа се нарекува садху ... Ādau śraddhā tataḥ sādhu-saṅgo 'tha bhajana-kriyā. И ако постои всушност здружение на духовно самоспознати луѓе, тогаш тоа ќе ви даде некој процес на духовни активности. Тоа се нарекува bhajana-kriyā. Ādau śraddhā tataḥ sādhu-saṅgaḥ atha bhajana-kriyā tataḥ anartha-nivṛttiḥ syāt. И како што се повеќе и повеќе сте ангажирани со духовни активности, така, пропорционално, вашите материјални активности и наклоноста кон материјални активности ќе се намалат. Спротивено. Кога ќе се вклучите во духовните активности, вашите материјални активности се намалуваат. Но, имајте го на ум тоа. Материјални активности и духовни активности, разликата е во тоа ... Да претпоставиме дека сте ангажирани како медицинско лице. Не мислите дека „ако духовно сум ангажиран, тогаш морам да се откажам од мојата професија". Не, не. Тоа не е. Морате да ја продуховите својата професија. Исто како Арџуна, тој бил војсководец. Станал продуховен. Тоа значи дека тој ја продуховил својата воена активност. Значи овие се техниките. ādau śraddhā tataḥ sādhu-saṅgaḥ atha bhajana-kriyā tataḥ anartha-nivṛttiḥ syāt(ЧЧ Мадхја 23.14-15). Anartha значи ... Anartha значи тоа што ги создава моите беди. Материјалните активности ќе продолжат да ја зголемуваат мојата беда. И ако прифатите духовен живот, тогаш вашите материјални беди постепено ќе се намалуваат, и практично тие ќе бидат нула. И тогаш кога сме всушност ослободени од материјалниот афинитет, тогаш започнува вашиот вистински духовен живот. Athāsakti. Ќе станете приврзани. Вие не можете да се откажете повеќе. Кога вашата anartha-nivriti, кога вашите материјални активности се целосно запрени, тогаш не можете да се откажете. Athāsakti. Ādau śraddhā tataḥ sādhu-saṅgo 'tha bhajana-kriyā tato' nartha-niviritti syat tato niṣṭhā (К.К. Madhya 23.14-15). Ништата значи дека вашата верба станува поцврста, фиксна, стабилна. Tato niṣṭhata tato ruciḥ. Ruci. Руци Ruci значи дека едноставно ќе копнееш по духовни работи. Вие нема да сакате да слушате ништо освен духовни пораки. Вие нема да сакате да правите ништо друго освен духовни активности. Вие нема да сакате да јадете нешто што не е продуховено. Вашиот живот ќе се смени. Tato niṣṭhā athāsaktiḥ. Потоа приврзаност, потоа бхава. Потоа ќе станете трансцедентален, сакам да кажам, екстатичен. Ќе има екстази. И тоа е ... Ова се различните чекори за достигање на највисокото ниво во духовниот живот. Tato bhāvaḥ. Tato bhāvaḥ. Bhāva, тоа bhāva ниво, е вистинското ниво од каде што можете директно да разговарате со Севишниот Господ.