MK/Prabhupada 0221 - Мајавадиите мислат дека станале едно со Бог

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Мајавадиите мислат дека станале едно со Бог
- Prabhupāda 0221


Janmastami Lord Sri Krsna's Appearance Day -- Bhagavad-gita 7.5 Lecture -- Vrndavana, August 11, 1974

Кришна, кога беше прашан од Арџуна - „Ти велиш дека ова филозофија на Бхагавад Гита му ја пренесе на богот на сонцето. Како можам да верувам во тоа?" - одговорот беше: „Вистината е дека и двајцата бевме присутни, но ти си заборавил. Јас не заборавив."

Тоа е разликата помеѓу Кришна и обичното живо суштество... Тој е потполн; ние не сме. Ние сме непотполни, делчиња од Кришна. Затоа мораме да бидеме под управа на Кришна. Доколку не се сложуваме Кришна да управува со нас, тогаш ке бидеме под управа на материјалната енергија, оваа bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ (BG 7.4). Всушност ние сме духовна енергија. Своеволно треба да се сложиме Кришна да управува со нас. Тоа е посветено служење. Тоа е посветено служење. Ние сме духовна енергија а Кришна е Врховниот Дух. Ако се сложиме Кришна да управува со нас, тогаш ке бидеме пренесени во духовниот свет. Доколку се сложиме. Кришна не се меша во вашата ситна независност. Yathecchasi tathā kuru (BG 18.63). Кришна му вели на Арџуна: „Како сакаш, така направи." Таа независност ја поседуваме.

Поради таа независност ние дојдовме во овој материјален свет, да уживаме слободно. Кришна ни даде слобода: „Можеш да уживаш слободно." Ние се трудиме да го сториме тоа. Но последицата е дека се заплеткуваме. Дадена ни е слободата да делуваме во овој материјален свет. Сите се трудат да загосподарат со материјалниот свет. Никој не се труди да стане слуга. Само ние, Ваишнавите, ние се трудиме да станеме слуги. Кармиите и гјаниите, тие не сакаат да станат слуги. Тие не критизираат: „Вие Ваишнавите, вие имате менталитет на роб." Да, ние имаме менталитет... Чеитанја Махапрабху подучуваше: gopī-bhartuḥ pada-kamalayor dāsa-dāsānudāsaḥ (CC Madhya 13.80). Тоа е нашата положба. Каква е користа вештачки да тврдиме: „Јас сум господар?" Ако сум јас господар, зошто тогаш ми треба вентилатор? Јас сум слуга на влијанието на летната сезона. Слично на тоа, јас ке бидам слуга на зимата, премногу ладно.

Ние сме постојано слуги. Затоа Чеитанја Махапрабху вели: jīvera svarūpa haya nitya-kṛṣṇa-dāsa (CC Madhya 20.108-109). Реално, нашата изворна положба е како Кришнин слуга. Кришна е врховниот управител. Тоа е целта на ова движење за свесност за Кришна, овие будалести личности или никаквеци, mūḍhāḥ... Јас не ги измислив овие зборови „будалести" и „никаквеци". Тоа Кришна го вели. Na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ prapadyante narādhamāḥ (BG 7.15). Тој така говорел. Ќе пронајдете. Duṣkṛtinaḥ, секогаш делуваат грешно и mūḍhāḥ, никаквеци, магариња. Narādhamāḥ, најниски помеѓу луѓето. „О, ти си...? Кришна, Ти говориш толку лошо за овие материјалистички научници? Постојат толку многу филозофи. Сите тие се narādhamāḥ?" „Да, тие се narādhamāḥ." „Но тие се образовани." „Да, тоа е исто така..." Но какво образование? Māyayā apahṛta-jñānāḥ: „Резултатот на нивното образование - знаење го одзела māyā." Што е човек по учен, тоа повеќе станува атеист.

Во сегашно време... Се разбира, образование не значи... Образование значи да се сфати. Гјани. Образование, образуван значи мудар човек, учен човек, гјани. Гјани всушност значи māṁ prapadyate. Bahūnāṁ janmanām ante jñānavān māṁ prapadyate (BG 7.19). Тоа е образование. Образованието не постои за да се стане атеист, „Не постои Бог. Јас сум Бог, ти си Бог, сите се Богови." Тоа не е образование. Тоа е ajñāna. Мајавадиите, тие мислат дека станале едно со Бог. Тоа не е образование.