MK/Prabhupada 0222 - Не се откажувајте од ширењето на ова движење

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Не се откажувајте од ширењето на ова движење
- Prabhupāda 0222


His Divine Grace Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Prabhupada's Disappearance Day, Lecture -- Los Angeles, December 9, 1968

Ова е мошне убава изјава. Ahaṁ tvaṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ (BG 18.66). Бхагавад Гита вели, Господ вели: страдањето на човекот е заради неговите грешни дела. Незнаење. Незнаењето е причината за грешните активности. Како што човек не знае. Да претпоставиме странец како мене доаѓа во Америка и тој не знае... Затоа што во Индија... Како што во вашата земја се вози на десната страна, во Индија, сум видел и во Лондон исто, колата се вози на левата страна. Да претпоставиме дека не знае, тој вози на левата страна и предизвикува незгода, потоа го апсат. Ако тој каже: „Господине, јас не знаев дека тука се вози на десната страна," Тоа не може да му биде изговор. Ќе биде казнет. Значи незнаењето е причината за кршење на законот или грешните активности. Штом ќе извршиш некаква грешна активност мора да ги трпиш последиците. Целиот свет е во незнаење и заради незнаењето тој е заплеткан во толку многу акции и реакции, добри или лоши. Не постои ништо добро во овој материјален свет; сè е лошо. Ние создадовме нешто добро и нешто лошо. Овде... Затоа што од Бхагавад Гита дознаваме дека ова место е duḥkhālayam aśāśvatam (BG 8.15). Ова место е полно со беда. Како тогаш можеш да кажеш, во бедна положба како може да кажеш: „Ова е добро" или „Ова е лошо?" Сè е лошо. Оние личности што не знаат - материјалистичкиот, условен живот - тие измислуваат разни нешта, „Ова е добро, ова е лошо," затоа што не знаат дека сè тука е лошо, ништо добро нема. Човек треба да биде голем песимист за овој материјален свет. Тогаш само може да напредува во духовниот живот. Duḥkhālayam aśāśvatam (BG 8.15). Ова место е полно со беди и ако го анализирате, ќе пронајдете само бедни состојби. Целиот проблем е во тоа што треба да се откажеме од материјалистичкиот условен живот и во свесноста за Кришна треба да се издигнеме на духовно ниво и така да бидеме пренесени во Божјето царство, yad gatvā na nivartante tad dhāmaṁ paramaṁ mama (BG 15.6), од каде никој не се враќа назад во овој беден свет. Тоа е севишното пребивалиште на Бог.

Во Бхагавад Гита е опишан. Ова движење за свесност за Кришна е веродостојно, многу важно. Сега вие американски момчиња и девојки кои се приклучивте на ова движење, ве молам прифатете го уште по сериозно и... Тоа е мисијата на Господ Чеитанја и мојот духовен учител, а исто така се трудиме да ја исполниме желбата на ученичкото наследство. Вие дојдовте да ми помогнете. Јас ве молам сите да продолжите кога јас ќе си одам. Не се откажувајте од ширењето на ова движење и ќе бидете благословени од Господ Чеитанја и Неговата Божествена Милост Бактисиданта Сарасвати Госвами Прабупад. Ви благодарам многу.