MK/Prabhupada 0240 - Не постои подобро обожување од она кое го практикувале Гопиите

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Не постои подобро обожување од она кое го практикувале Гопиите
- Prabhupāda 0240


Lecture on BG 2.3 -- London, August 4, 1973

Adarśanam. Сите сакаат да го видат Кришна, но чистиот бхакта вели: „Не, ако не сакаш да ме видиш, тоа е во ред. Ќе ми го скршиш срцето. Секогаш ќе се молам да Те видам. Но, ако не дојдеш и ми го скршиш срцето и тоа ќе го прифатам“. Тоа е чиста посветеност. А не: „Јас барав од Кришна да се појави пред мене и да танцува. Тој не се појави. Затоа, ќе дигнам раце од оваа глупост. Движењето за Свесност за Кришна, нема вредност“. Не така. Тоа е ставот на Радхарани. Затоа што Кришна го напуштил Вриндаван. Сите гопии ги минувале своите денови, едноставно плачејќи за Кришна, но никогаш не проколнувајќи Го. Секојпат, кога некој би дошол...И Кришна мислел на нив, затоа што Гопиите се најголеми бхакти, врвни бхакти. Не постои ништо, со што би се компарирала предаденоста на Гопиите. Затоа, Кришна секогаш им бил должен. Кришна им рекол на гопиите: „Морате да бидете задоволни со тоа што го имате. Јас не можам ништо да ви возвратам, за вашата љубов“. Кришна, Севишниот, семоќниот, Тој не бил во состојба да се оддолжи на гопиите. И, гопиите...Чаитанја Махапрабху рекол: „Ramyā kācid upāsanā vraja-vadhu-vargeṇa yā kalpitā“. Не постои подобро обожување од она кое го практикувале гопиите. Гопиите се врвни бхакти. А меѓу гопиите, Шримати Радхарани е највозвишена. Затоа, Шримати Радхарани е поголема од Кришна.

Тоа е Гаудија-Ваишнавската филозофија. Тоа бара време. Ако раскалите ги видат активностите на Кришна, на овој начин: „Кришна го мами Арџуна да се бори, затоа Кришна е неморален“. Тоа значи дека имаат погрешна визија. Морате да го видите Кришна со очи на одвоеност. Затоа, Кришна вели во Бхагавад Гита: „Janma karma me divyaṁ ca. Divyam“ (БГ 4.9). Ако некој може да ги разбере трансцеденталните активности на Кришна, едноставно ако некој може да разбере, тогаш таа личност, во истиот момент постанува ослободена. Ослободена. Не ослободена со обична слобода, туку со слобода да може да се врати, назад кај Бог. „Tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti kaunteya“ (БГ 4.9). Најголемо ослободување. Има различни видови ослободување. „Sāyujya sārūpya sārṣṭi sālokya sāyujya...“ (ЧЧ Мадја 6.266). Пет видови на ослободување. Sāyujya значи да се споиш со постоењето на Брахманот, brahma-laya. Тоа е исто така ослободување. Māyāvādīs или jnani сампрадајата, тие сакаат да се спојат со постоењето на Брахманот. Тоа е исто mukti. Тоа се нарекува sāyujya-mukti. Но, за бхактата, sāyujya-mukti е како пеколот. Kaivalyaṁ narakāyate. За Ваишнавите, kaivalyam, да... Монизмот, да се споиш со постоењето на Врховниот е слично на пеколот. „Kaivalyaṁ narakāyate tri-daśa-pūr ākāśa-puṣpāyate“ (Чаитанја - чандрамрита 5). А кармите...Jñānīs едвам чекаат да се спојат со сјајот на Брахманот, а највисоката цел на кармите е како да се воздигнат на вишиот планетарен систем, Сварга-лока, каде се Господ Индра или Брахма. Тоа е амбицијата на кармите, да одат во рајот. Сите тие, сем филозофијата на Ваишнавите, во сите останати литератури, во сите останати Свети списи и Христијански и Мухамедански, нивната цел е да се воздигнат до рајот.