MK/Prabhupada 0244 - Нашата филозофија е дека се му припаѓа на Бога

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Нашата филозофија е дека се му припаѓа на Бога
- Prabhupāda 0244


Lecture on BG 2.9 -- London, August 15, 1973

Пред некој ден во Париз, ми пријде еден новинар од социјалистичките новини. Јас го информирав дека: „Нашата филозофија е дека се му припаѓа на Бог“. Кришна вели: „Bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ sarva-loka-maheśvaram“ (БГ 5.29). „Јас сум уживател, bhoktā“. Bhoktā значи уживател. Значи, „bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ“. Како функциите на ова тело. Целото тело работи, секое тело, како би уживало во животот, но каде започнува уживањето ? Уживањето започнува од стомакот. Морате на стомакот да му дадете доволно фина храна. Ако постои доволно енергија, можеме тоа да го свариме. Ако постои доволно енергија, тогаш сите останати сетила постануваат силни. Тогаш можете да уживате во задоволувањето на сетилата. Поинаку тоа, не е возможно. Ако не можете да ја варите храната...Како што сум јас сега стар човек. Не можам да ја варам храната. Нема никаква шанса да уживам во сетилата. Значи, уживањето на сетилата почнува од стомакот. Бујниот раст на дрвото, започнува од коренот, ако има доволно вода. Затоа, дрвата се наречени pada-pa. Тие пијат вода преку нозете, корењата, не преку главите. Како што ние јадеме ( земаме храна ) преку главата. Постојат различни аранжмани. Како што ние земаме храна, преку уста, дрвата јадат преку нозете. Но, да се јаде. Āhāra-nidrā-bhaya-maithuna. Да се јаде, се мора, независно дали јадете преку нозете или устата или рацете. Но, што се однесува до Кришна, Тој може да јаде од секаде. Тој може да јаде преку рацете, преку нозете, преку очите, преку ушите, од секаде. Затоа што, Тој е потполно духовен. Не постои разлика помеѓу, Неговата глава и нозе и уши и очи. Тоа е наведено во Брахма Самхита:

aṅgāni yasya sakalendriya-vṛttimanti
paśyanti pānti kalayanti ciraṁ jaganti
ānanda-cinmaya-sadujjvala-vigrahasya
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
(Бс. 5.32)

Како што во ова тело, нашето уживање треба да започне од стомакот, како што дрвото почнува да расте од коренот, слично, Кришна е потекло на се, „janmādy asya yataḥ“ (ШБ 1.1.1), корен. Без Свесноста за Кришна, без задоволувањето на Кришна, не можете да бидете среќни. Тоа е системот. Тогаш, како Кришна ќе биде задоволен ? Кришна ќе биде задоволен...Сите ние сме Кришнини синови. Божји синови. Се е сопственост на Кришна. Тоа е факт. Сега, можеме да уживаме частејќи Кришнин прасадам, затоа што Тој е сопственик, bhoktā, уживател. Значи, се прво треба да му се даде на Кришна, а потоа вие частите прасадам. Тоа ќе ве направи среќни. Ова е наведено во Бхагавад Гита: „Bhuñjate te tv aghaṁ pāpaṁ ye pacanty ātma-kāraṇāt“ (БГ 3.13). „Оние кои готват, како само би јаделе, тие едноставно јадат грев“. „Bhuñjate te tv aghaṁ pāpaṁ ye pacanty ātma...Yajñārthāt karmaṇo 'nyatra loko' yaṁ karma...“ Се треба да се прави за Кришна, дури и кога јадете, било што. Можете да уживате во сите сетила, но откога Кришна уживал. Тогаш можете да јадете. Затоа, името на Кришна е Hṛṣīkeśa. Тој е господарот. Господар на сетилата. Не можете да уживате во вашите сетила, независно. Исто како слугата. Слугата не може да ужива. Како куварот кој подготвува многу, многу фина храна во кујната, но тој не може да јаде на почетокот. Тоа не е возможно. Би бил отпуштен. Прво мора да проба господарот, а потоа тие можат да уживаат во фина храна.