MK/Prabhupada 0263 - Ако добро сте ја прифатиле оваа формула, тогаш ќе продолжите со проповедање

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ако добро сте ја прифатиле оваа формула, тогаш ќе продолжите со проповедање
- Prabhupāda 0263


Lecture -- Seattle, September 27, 1968

Тоа е речено во Бхагавад Гита: „Māṁ ca 'vyabhicāreṇa bhakti-yogena yaḥ sevate“. Всушност овој збор, sevate. „Sa guṇān samatītyaitān brahma-bhūyāya kalpate“ (БГ 14.26). „Секој кој сериозно се ангажира во Мојата служба, веднаш постанува трансцедентален кон материјалните квалитети и е на ниво на Брахмана“. Brahma-bhūyāya kalpate. Кога ќе ја вклучите својата енергија во служба на Кришна, не мислите дека вашата маеријална енергија е тука. Не. Токму, како ова овошје. Ова овошје, некој може да мисли: „Што е овој prasāda? Ова овошје е купено, ние јадеме овошје дома, а ова е prasāda?“. Не. Бидејќи е понудено на Кришна, веднаш не е повеќе материјално. Резултат? Јадете го Кришниниот prasāda и видете како напредувате во свесноста за Кришна. Исто, како кога лекарот ќе ти даде лек и ако се излечиш, тоа е делување на лекот. Друг пример како материјалните работи стануваат духовни. Многу убав пример. Исто, како кога ќе испиете голема количина на млеко. И кога има некакво пореметување во твоите црева. Одите на лекар. Барем, според Ведскиот систем..., ќе ви понудат напиток, кој се нарекува јогурт. Тоа е млечна препарација. Тој јогурт со малку лек ќе излечи. Значи, вашата болест била предизвикана од млеко и излечена од млеко. Зошто? По упатства на лекарот... Слично на тоа, се... Во повисока смисла, нема постоење на материја, тоа е само илузија. Наутро дадов пример на сонце и магла. Имаше магла и сонцето не можеше да се види. Будалестатанличност ќе рече: „Нема сонце, има само магла“. Но, интелигентна личност ќе рече: „Сонцето е тука, но маглата ги прекрила нашите очи. Не можеме да го видиме сонцето“. Слично на тоа, бидејќи е се Кришнина енергија, нема ништо материјално. Едноставно, нашиот менталитет да загосподариме е лажен, илузија. Тоа го прекрива нашиот однос со Кришна. Тоа постепено ќе го сфатите. „Sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ“ (Брс. 1.2.234). Како што напредувате во ставот на служење, се ќе постане јасно, како вашата енергија ќе постане продуховена.