MK/Prabhupada 0284 - Мојата природа е да се биде подреден

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Мојата природа е да се биде подреден
- Prabhupāda 0284


Lecture -- Seattle, September 30, 1968

Движењето за свесност на Кришна е многу едноставно. Многу едноставно. Тоа е воспоставено од Господ Чаитанја Махапрабху, специјално. Иако е многу старо, од ведските списи, но сепак, земајќи од историска гледна точка, ова движење за свеста на Кришна е од времето кога Господ Кришна се појавил на површината на оваа планета пред пет илјади години, и подоцна, Господ Чаитанја, пред петстотини години, го проширил ова движење, свесност за Кришна. Неговата мисија, мисијата на Господ Чаитанја, е ārādhyo bhagavān vrajeśa-tanayaḥ. Ако сакате да сакате, или ако сакате да бидете подредени ... Секој е подреден. Ова е неточно. Секој сака да биде независен, но никој не е независен. Секој е подреден. Никој не може да каже дека „јас сум независен“. Можете ли да речете, било кој од вас, дека сте независни? Има ли некој? Не. Сите се подредени, доброволно. Не со сила. Секој станува подреден. Девојката му вели на момчето: „Сакам да станам твоја подредена“, доброволно. Слично, момчето и вели на девојката: „Сакам да бидам твој подреден“. Зошто? Тоа е мојата природа. Сакам да бидам подреден затоа што мојата природа е да се биде подреден. Но, јас не знам. Повеќе сакам ... ја отфрлам оваа подреденост; Прифаќам друга подреденост. Но, подреденоста е таму. Исто како работникот. Работи тука. Тој наоѓа малку подобра плати на друго место, тој оди таму. Но, тоа не значи дека тој станува независен. Тој е подреден. Господ Чаитанја учи дека, ако сакате да бидете подредени или ако сакате да обожувате некого ... Кој обожува некого? Освен ако не чувствувате дека некој е повозвишен од вас, зошто би обожувале? Го обожувам мојот шеф, бидејќи мислам дека тој е повозвишен од мене. Тој ми дава плати, плата, месечно шестстотини долари. Затоа морам да го обожувам, морам да му угодувам. Чаитанја Махапрабху рекол да станете подредени на Кришна. Ārādhyo bhagavān vrajeśa-tanayaḥ. Ако сакате да обожувате, обожувајте го Кришна. И следно, tad-dhāmaṁ vṛndāvanam. Ако сакате да обожувате некого, тогаш сакајте го Кришна или обожувајте го Кришна, или Неговото место Вриндавана. Бидејќи секој сака да сака некое место. Тоа е сега национализам - некоја земја. Некој вели: „Ја сакам оваа американска земја“. Некој вели: „Ја сакам оваа кинеска земја“. Некој вели: „Ја сакам руската земја“. Значи секој сака да сака некоја земја. Bhauma ijya-dhīḥ. Bhauma ijya-dhīḥ. Луѓето се природно склони да сакаат некое материјално земјиште. Генерално, каде што сте родени, се обидувате да сакате. Чаитанја Махапрабху рече: „Бидејќи сте спремни да сакате некоја личност, сакајте го Кришна. Бидејќи сакате да сакате некоја земја, сакајте го Вриндавана“. Ārādhyo bhagavān vrajeśa-tanayas tad-dhāma vṛndāvanam. Но, ако некој рече: „Како да го сакаме Кришна? Не можеме да го видиме Кришна. Како да се сака Кришна?“ Понатаму, Чаитанја Махапрабху рече, ramyā kācid upāsanā vrajavadhū-vargeṇa yā kalpitā. Ако сакате да го учите, ако сакате да го знаете процесот на обожување на Кришна или љубов кон Кришна, само обидете се да ги следите стапките на гопиите. Гопии. Гопиите, нивната љубов - највисокото совршенство на љубов. Ramyā kācid upāsanā. Постојат различни видови на љубов или обожување во светот. Почетокот е: „О Боже, дај ни го лебот наш насушен“. Ова е почетокот. Кога сме, сакам да кажам, подучени да го сакаме Бога, ние сме поучени: „Одите во храмот, одете во црква и молете му се на Бога за вашите потреби, за вашите жалби“. Тоа е почеток. Но, тоа не е чиста љубов. Чиста љубов, совршенство на чиста љубов, може да се најде меѓу гопиите. Тоа е пример. Како? Како го сакаат Кришна? Тие го сакаат Кришна. Кришна отиде во ... Кришна беше краварче, и со Неговите пријатели, други краварчиња, Тој обично одел со Своите крави на пасиштатата цел ден. Тоа беше системот. Бидејќи луѓето во тоа време биле задоволни со земјата и кравите, тоа е сè. Тоа значи е решение на сите економски проблеми. Тие немаа индустрии, не беа слуги на никого. Едноставно ги земаа производите од земјата и земаа млеко од кравите и целиот проблем со храната беше решен.