MK/Prabhupada 0292 - Да го дознаете Севишниот од вашата потрага по знаење

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Претходна страна - Видео 0291
Следна страна - Видео 0293 Go-next.png

Да го дознаете Севишниот од вашата потрага по знаење
- Prabhupāda 0292


Lecture -- Seattle, October 4, 1968

Прабхупада: Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi.

Посветеници: Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi.

Прабхупада: Некој му помага нему? Да, тоа е се... Ние сме заинтересирани да ја достигнеме оригиналната личност. (Смеа) Ние не сме заинтересирани за некој подреден. Govindam ādi-puruṣaṁ Но, ако некој може да ја достигне оригиналната личност, тогаш тој ги достига сите. Исто како и истиот пример. Во Ведите се вели, во Упанишадите: yasmin vijñāte sarvam ewam viijnātam bhavanti. Ако можеш да ја разбереш Севишната Божја Личност или Апсолутната Вистина, тогаш разбираш сè. Нема потреба од одделно разбирање. Yasmin vijñāte sarvam etaam vijñātaḥ bhavanti. Слично, во Бхагавад-гита исто така се вели:

yaṁ labdhvā cāparaṁ lābhaṁ
manyate nādhikaṁ tataḥ
yasmin sthito na duḥkhena
guruṇāpi vicālyate
(БГ. 6.20-23)

Сега, ние, сите, бараме некој стандард на живот, каде што нема да имаме вознемиреност. Тоа е целта на сите. Зошто ние патиме? Се обидуваме да достигнем одредена точка. Исто како два тима кои играат фудбал, тие се, секој од нив, се обидувааат да дојдат до целта. Тоа е победа. Секој се обидува да добие нешто, според различна позиција, според различна идеја. Сите не го бараат истото. Некој бара материјално задоволство, некој бара да се интоксицира, некој е во потрага по секс, некој е во потрага по пари, некој е во потрага по знаење, некој е во потрага по толку многу работи. Но, има едно нешто. Ако можеме да го добиеме тоа, да го достигнеме тоа совршенство, тогаш ќе бидеме задоволни и ќе речеме дека „Ние не сакаме ништо“. Svāmin kṛtārtho 'smi varaṁ na yāce (ЧЧ Мадхја 22.42). Постојат многу примери. Тоа е така, а тоа е Кришна. Ако едноставно можеш да го разбереш Кришна, тогаш твоето знаење е совршено, разбираш сè. Ја разбирате науката, ја разбирате математиката, ја разбирате хемијата, физиката, астрономијата, филозофијата, литературата, сè. Тоа е толку убаво. Бхагавата вели дека saṁsiddhir hari-toṣaṇam (СБ 1.2.13). Без оглед на одделот на знаење или каков било оддел на активности се занимавате, не е важно. Но, ако можете да го дознаете Севишниот од вашата потрага по знаење, тоа е вашето совршенство. Вие сте научник, во ред, не е важно. Преку вашата научно-истражувачката работа го дознавате Севишниот. Тогаш тоа е вашето совршенство. Вие сте бизнисмен? Ох. Со вашите пари да го дознаете Севишниот. Вие сте љубовник? Да го дознаете севишниот љубовник. Вие сте по вкус, естетски или ... Атеистички не - естетска смисла, вкус, убавина, ако го дознаете Севишниот, вашата потрага по убавината ќе биде задоволена. Сè. Кришна, тоа е Кришна. Кришна значи сепривлечен. Вие сте во потрага по нешто. Ако го најдете Кришна тогаш ќе видите да, вашата цел е постигната. Затоа Неговото име е Кришна.