MK/Prabhupada 0293 - Дванаесет видови на раси, хумор

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Дванаесет видови на раси, хумор
- Prabhupāda 0293


Lecture -- Seattle, October 4, 1968

Кришна значи „сепривлечен“. Тој е привлечен за љубовницата, Тој е привлечен за мудрите, Тој е привлечен за политичарот, Тој е привлечен за научникот, Тој е привлечен за непријателите. Непријателите, исто така. Кога Кришна влезе во арената на Камса, различни луѓе го гледаа различно. Оние кои беа поканети од Вриндавана, беа млади девојки. Тие го видоа Кришна: „Ох, најубавата личност“. Оние што беа борачи, го видоа Кришна како гром. Тие, исто така, го видоа Кришна, но рекоа: „Ох, тука е громот“. Исто како, колку и да сте силен, ако има удирање на гром, сè е завршено. Тие го видоа Кришна како гром, борачите. Да. И постарите лица, постарите дами, го видоа Кришна како сакано дете. Можете да воспоставите врска со Кришна секако. Постојат дванаесет видови на раси, хумор. Исто како што понекогаш сакаме да видиме многу патетична сцена во некоја драма, некоја грозно сцена. Некој убива некого и ние уживаме во тоа. Постојат одредени видови на личности... Постојат различни видови на спортови. Еден од нашите студенти во Монтреал, кажа дека неговиот татко уживал во борбите со бикови во Шпанија. Кога бикот бил убиен во борбата, тој уживал - различни видови на луѓе. Еден човек гледа: „Тоа е ужасно“, друг човек ужива, „Ох, многу е убаво“. Гледаш? Кришна може да се смести. Ако посакувате да сакате ужасните работи, Кришна може да се претстави како Нрсимхадева, „Ах“. (Смеа) Да. И ако сакате да го видите Кришна како многу сакан пријател, Тој е Vamśī-dhārī, Vṛndāvana-vihārī. Ако го сакате Кришна како сакано дете, тогаш Тој е Гопала. Ако сакате дете како сакан пријател, тој е Арџуна. Исто како Арџуна и Кришна. Постојат дванаесет видови хумор. Кришна може да биде сместен со сите хумори; Затоа Неговото име е Akhila-rasāmṛta-sindhu. Akhila-rasāmṛta-sindhu. Akhila значи универзален; rasā значи весел, хумор; и океанот. Исто како ако се обидувате да најдете вода, и ако одите до Тихиот Океан, ох, неограничена вода. Нема споредба според тоа колку вода има таму. Слично на тоа, ако сакате нешто и ако му пријдете на Кришна, ќе најдете неограничено снабдување, неограничено снабдување, исто како и океанот. Затоа се вели во Бхагавад-гита, yam labdhvā cāpāram lābhām manyate nādhikaḥ tataḥ. Ако некој може да го достигне или да го стекне Севишниот Апсолут, тогаш тој ќе биде задоволен и ќе рече: "Ох, немам повеќе копнежи. Имам завршено се, со целосно задоволство“. Yaṁ labdhvā cāparaṁ lābhaṁ manyate nādhikaṁ tataḥ yasmin sthite. И ако некој се наоѓа во таа трансцендентална положба, тогаш што се случува? Guruṇāpi duḥkhena na vicālyate (БГ 6.20-23). Ако има многу тежок тест на вознемиреност, тој не се двоуми, сакам да кажам. Постојат многу примери во Шримад-Бхагаватам. Исто како и во Бхагавад-гита, Пандавите биле ставени во многу стресни состојби, но тие никогаш не се двоумеле. Никогаш не го прашале Кришна: „Драги наш Кришна, Ти си мој пријател. Ти си наш пријател, Пандавите. Зошто сме подложени на толку многу тежок тест од тешкотии?“ Не. Никогаш. Бидејќи тие беа убедени дека „И покрај сите овие тешкотии, ќе излеземе победнички, бидејќи Кришна е таму. Бидејќи Кришна е таму“. Ова е доверба. Ова се нарекува śaraṇāgati, предавање.