MK/Prabhupada 0303 - Трансцендентална. Вие сте над

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Трансцендентална. Вие сте над
- Prabhupāda 0303


Lecture -- Seattle, October 2, 1968

Прабхупада: Продолжете. Тамала Кришна: „Вашата позиција е дека сте трансцендентални.“ Прабхупада: Трансцендентална. „Вие сте над.“ Ова е објаснето во Бхагавад-гита: indriyāṇi parāṇy āhur indriyebhyaḥ paraṁ manaḥ manasas tu parā buddhir yo buddheḥ paratas tu saḥ (БГ 3.42) Сега ... Прво, разбери го ова тело. Тело значи сетила. Но, кога одите понатаму, гледаме дека умот е центар на овие сензуални активности. Освен ако умот не е звук, не можеме да дејствуваме со нашите сетила. indriyebhyaḥ paraṁ manaḥ. Трансцендентален спрема сетилата, умот е таму, и трансцендентален спрема умот, таму е интелигенцијата, и трансцендентален спрема интелигенцијата, таму е душата. Тоа треба да го разбереме. Продолжи. Тамала Кришна: „Највисоката енергија на Кришна изворно е духовна, а надворешната енергија е материјална. Вие сте помеѓу материјалната енергија и духовната енергија, и затоа вашата позиција е маргинална. Со други зборови, вие припаѓате на маргиналната моќ на Кришна. Вие сте истовремено едно со, и различни од Кришна. Затоа што сте душа, затоа не сте различни од Кришна, туку затоа што вие сте многу мал дел од Кришна, вие затоа се разликувате од Него.“ Прабхупада: Сега овде се користи еден збор, маргинална моќ. Маргиналната моќ, точниот санскритски збор е taṭastha. Исто како на крајот од земјата, морето започнува. Значи, постои маргинално земјиште. Само да одите на брегот на плажата од Пацификот, ќе најдете малку земја. Понекогаш тој е прекриен со вода, а понекогаш е само земја. Ова е маргинално. Слично на тоа, ние духовните души, иако сме изворно, едно со Бог, но понекогаш сме прекриени со маја, а понекогаш сме слободни. Затоа нашата позиција е маргинална. Кога ќе ја разбираме нашата вистинска позиција, тогаш ... Истото ... Исто како и истиот пример. Обидете се да разберете. Тоа ... На плажа ќе најдете еден дел од земјиштето кое понекогаш е прекриено со вода, а понекогаш не. Слично на тоа, понекогаш сме прекриени со маја, инфериорна енергија, а понекогаш сме слободни. Затоа мораме да ја одржиме таа слободна состојба. Исто како на отворена земја, нема веќе вода. Ако одите малку подалеку од морската вода, тогаш нема веќе вода; сето тоа е земја. Слично на тоа, ако се држите подалеку од материјалната свесност, ќе дојдете во земјата на духовната свесност, или свесноста за Кришна, тогаш чувајте ја вашата слобода. Но, ако се задржите на маргиналната позиција, тогаш понекогаш ќе бидете прекриени со маја, а понекогаш ќе бидете слободни. Тоа е нашата позиција.