MK/Prabhupada 0345 - Кришна седи во срцето на сите

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Претходна страна - Видео 0344
Следна страна - Видео 0347 Go-next.png

Кришна седи во срцето на сите
- Prabhupāda 0345


Lecture on SB 1.15.1 -- New York, November 29, 1973

Секој од нас е многу интимно поврзан со Кришна, и Кришна седи во срцето на сите. Кришна е толку љубезен, Тој едноставно чека „Кога овој неранимајко ќе го сврти лицето кон Мене.“ Тој едноставно е толку љубезен. Но, ние живите суштества сме неранимајковци, ќе го свртиме лицето кон сè друго, освен кон Кришна. Ова е нашата позиција. Сакаме да бидеме среќни, со толку многу идеи. Секој си има свои идеи, „Сега ова е ...“ Но, неранимајковците не знаат дека, кој е вистинскиот процес за добивање среќа, тоа е Кришна. Тие не знаат. Na te viduḥ svārtha-gatiṁ hi viṣṇuṁ durāśayā ye bahir-artha-māninaḥ (ШБ 7.5.31). Вие можете да видите во вашата земја, тие се обидуваат со толку многу работи, има толку многу облакодери, толку многу автомобили, толку многу големи, големи градови, но нема среќа. Затоа што тие не знаат што недостасува. Таа точка што недостасува ние ја даваме. Еве, „Вие прифатете ја свесноста за Кришна и ќе бидете среќни.“ Ова е нашата свесност за Кришна. Кришна и живите суштества се многу интимно поврзани. Како таткото и синот, или пријател и пријател, или господар и слуга, така. Ние сме многу интимно поврзани. Но, бидејќи го заборавивме нашиот интимен однос со Кришна, и обидувајќи се да станеме среќни во овој материјален свет, затоа мораме да поминеме толку многу неволји. Ваква е состојбата. Kṛṣṇa bhuliya jīva bhoga vañcha kare. Ние живите суштества, ние се обидуваме да станеме среќни во овој материјален свет, „Зошто сте во материјалниот свет, зошто не во духовниот свет?“ Духовниот свет, никој не може да стане уживач, bhokta. Тоа е само Врховниот, bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ sarva ... (БГ 5.29). Нема грешка. Постојат живи суштества, кои совршено добро знаат дека вистинскиот уживател, сопственик, е Кришна. Тоа е духовното царство. Слично на тоа, дури и во овој материјален свет, ако разбереме совршено добро, дека ние не уживаме, Кришна е уживателот, тогаш тоа е духовен свет. Ова движење за свесноста за Кришна се обидува да ги убеди сите, дека ние не сме уживатели, Кришна е уживателот. Како и целото ова тело, уживател е стомакот, и рацете и нозете и очите и ушите и мозокот и сè, тие треба да бидат ангажирани за да најдат пријатни работи и да ги стават во стомакот. Ова е природно. Слично на тоа, ние сме делчиња од Бога, или Кришна, ние не сме уживатели.