MK/Prabhupada 0425 - Можеби направиле некои промени

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Можеби направиле некои промени
- Prabhupāda 0425


Room Conversation with Carol Cameron -- May 9, 1975, Perth

Ганеша: Шрила Прабхупада, ако знаењето е предадено од светите кралеви понатаму: „Evaṁ paramparā-prāptam (БГ 4.2), како тоа да тоа знаење било изгубено? Прабхупада: Кога тоа е предадено понатаму. Едноставно сфатено со шпекулација. Или не е предадено понатаму, онака како е. Можеби направиле некои промени. Или не го предале, понатаму. Да претпоставиме дека, јас ти го предавам тебе, но ти тоа не го сториш, тогаш е изгубено. Сега, Движењето за свесност за Кришна е тука и со мое присуство. Сега, после моето заминување, ако ти тоа не го работиш, тогаш е изгубено. Ако одиш понатаму, како што тоа сега го правиш, тогаш ќе оди понатаму. Но, доколку застанеш...