MK/Prabhupada 0645 - Оној кој го реализирал Кришна, тој секогасш живее во Вриндавана

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Оној кој го реализирал Кришна, тој секогасш живее во Вриндавана
- Prabhupāda 0645


Lecture on BG 6.1 -- Los Angeles, February 13, 1969

Прабхупада: Да, кое е вашето прашање? Посветеник: Дали Кширодакашаи е присутен во неживите ентитети, неживите работи како карпи? Прабхупада: Хм? Приврзаник: Дали Кширодакашаи Вишну е присутен во неживите ентитети, во предметите? Прабхупада: Да, да, дури и во атомот. Приврзаник: Во Неговиот облик со четири раце како ...? Прабхупада: О, да. Приврзаник: Кој е неговиот ...? Прабхупада: Каде и да живее, тој живее со сопствената параферналија. Aṇor aṇīyān mahato mahīyān. Тој е најголем од најголемите, и најмал од најмалите. Тоа е Вишну. Aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-stham (БС 5.35). Параману значи атом. Не можете да го видите дури ни атомот, колку е мал. Тој е во атомот. Тој е насекаде. Тамал Кришна: Прабхупада, ни кажавте дека каде и да е Кришна, тоа е Вриндавана. Она што се прашував е, ако Кришна е во нашите срца, дали тоа значи дека во нашето срце е ... Прабхупада: Да. Оној што сфатил, живее во Вриндавана насекаде. Реализираната душа секогаш живее во Вриндавана. Чаитанја Махапрабху рекол. Оној кој го реализирал Кришна, тогаш тој секогаш живее во Вриндавана. Тој е никаде ... Исто како што Кришна или Вишну живеат во срцето на сите, но, исто така, живее во срцето на кучето. Дали тоа значи дека Тој е куче? Живее во Ваикунтха. Иако живее во срцето на кучето, но тој живее во Ваикунтха. Слично, на посветеникот може да му се чини дека живее на некое место кое е далеку од Вриндавана, но тој живее во Вриндавана. Тоа е факт. Да. (крај)