MK/Prabhupada 1034 - Смрт значи спиење седум месеци. Тоа е се. Тоа е смртта Јас

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Смрт значи спиење седум месеци. Тоа е се. Тоа е смртта Јас
- Prabhupāda 1034


720403 - Lecture SB 01.02.05 - Melbourne

ти, секој од нас, имаме проблеми во времето на смртта, во времето на раѓање. Раѓање и смрт. Ние сме живи суштества, ние сме живи души. Раѓањето и смртта заземаат место во ова тело. Телото се раѓа и телото е поразено. Смртта значи спиење седум месеци. Тоа е се. Тоа е смрт. Душата е ... Кога ова тело е непогодно за живеење, душата се откажува од ова тело. И со супериорно уредување, душата повторно се става во утробата на одреден тип мајка, и душата го развива тој посебен вид на тело. До седум месеци душата останува несвесна. И кога телото е развиено, повторно доаѓа свеста и детето сака да излезе од утробата и да се движи. Секоја мајка има искуство, како детето се движи на возраст од седум месеци во матката. Тоа е голема наука, како душата, живата душа, е во контакт со ова материјално тело, и како се трансмигрира од едно тело во друго. Примерот е даден, исто како vāsāṁsi jīrṇāni yathā vihāya (БГ 2.22). Ние сме ... Исто како кога облеката, нашата кошула и палто, стануваат премногу стари, се откажуваме и прифаќаме друга кошула и палто ... Слично, јас, ти, секој од нас, ние сме духовни души. Дадено ни е еден вид на тело и кошула и палто уредено од материјалната природа. Prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ (БГ 3.27). Тоа посебно тело е дадено за нашиот посебен вид на стандард на живеење. Исто како тебе, европски, американски, австралиски, имате одреден тип, и ви се дава можност, посебен стандард на живеење. Само ако некој индиец дојде во вашите европски, американски, австралиски градови, исто како и вашиот град Мелбурн ... Јас само што зборував со моите ученици: „Ако некои индијци дојдат, тие ќе бидат изненадени од овој животен стандард.“