MK/Prabhupada 1044 - Во моето детството не сакав да земам лекови

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Во моето детството не сакав да земам лекови
- Prabhupāda 1044


751003 - Morning Walk - Mauritius

Прабхупада: Емпириската политика беше многу добра, под услов да биде направена за Кришна. Тогаш тие би можеле да го обединат целиот свет. Брахмананда: Имаат многу добар менаџерски талент. Прабхупада: О, да. Но, целата работа беше планирана за нивното сопствено сетилно задоволување. Брахманда: Експлоатација. Пушта Кришна: Ако некогаш имаме таква моќ, и се обидеме да направиме такво нешто, тие ќе не обвинуваат дека ова е како за Крстоносните војни. Прабхупада: Сега, Крстоносните војни, дури ... Ако тие би можеле да ги прошират идеите на христијаните, љубовта кон Бог, тоа беше убаво. Но, тоа не беше цел. Експлоатација беше. Пушта Кришна: Дури и со сила? Прабхупада: Да. Ако со сила, ако дадеш добар лекар, тоа е добро за него. Во моето детство не земав лекови. Токму вака, сега исто така. (смеа) Ми беше даван лек со сила со лажицата. Двајца мажи ќе ме фатат, мајка ми ќе ме седне во скутот и со сила јас ќе го земам. Никогаш не се согласував да земам лекови. Харикеша: Треба ли да го сториме тоа сега, Шрила Прабхупада? Прабхупада: Тогаш ќе ме убиеш.