MN/Prabhupada 1068 - 3 төрлийн үйлдэл байдаг байгалийн 3 янзын төлөвөөс хамаарч

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

3 төрлийн үйлдэл байдаг байгалийн 3 янзын төлөвөөс хамаарч
- Prabhupāda 1068


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Бурхан бол пурнам төгс төгөлдөр нэгэн Тэр хэзээ ч байгалийн хуулийн нөлөөлөлд орох чадваргүй Иймээс хүн Бурханы талаар юу мэдэж байх хэрэгтэй вэ гэдгээ ухаарч хэн ч энэ ертөнцөд эзэн нь биш юмаа гэдгийг мэдэж байх хэрэгтэй Үүнийг Бхагавад гитад тайлбарласан байдаг

ahaṁ sarvasya prabhavo
mattaḥ sarvaṁ pravartate
iti matvā bhajante māṁ
budhā bhāva-samanvitāḥ
(BG 10.8)

Бурхан бол анхдагч бүтээгч Тэр бол Брахмаг бүтээгч Тэр бол бүтээгч.... Үүнийг мөн тайлбарласан байдаг Тэр бол Брахмаг бүтээгч 11р бүлэгт Бурханыгprapitāmaha хэмээн нэрлэсэн байдаг Учир нь Брахмаг pitāmaha гэдэг байсан ба өвөг эцэгт тооцдог Гэтэл Тэрээр өвөг эцгийг бүтээгч иймээс хэн ч өөрийгөө бүтээгч гэж үзэх ёсгүй харин Бурханы бүтээсэн зүйлсийг хүлээн авч талархах хэрэгтэй Одоо Бурханы бүтээлийг хэрхэн зүйтэй хэрэглэх талаар ярилцая үүнийг мөн л Бхагавад гитад тайлбарласан байдаг Аржуна эхэндээ тулалдахаас татгалзсан энэ бол түүний шийдвэр байв Аржуна Бурханд хандан төрөл төрөгсдөө хөнөөчөөд би энэ эзэнт гүрэнд байж чадахгүй гэсэн энэ бол махан биеийн үзэл Учир нь тэр өөрийгөө махан биеэ гэж үзэж байсан үүнээс ах дүү үеэл хадаж аав өвөг гэх мэт үзэлд автсан тэд түүний мах цустай холбоотой байсан тул тэр махан биедээ захирагдсан харин Бурханы сургааль энэ бүх үзлийг өөрчилсөн тэгээд тэрээр Бурханы сургаалийн дагуу ажилахаар болсон тэрээр kariṣye vacanaṁ tava (BG 18.73)

гэсэн иймээс энэ дэлхий дээр хүмүүс муур нохой мэт маргалдах хэрэггүй тэд хүний амьдрал нь ямар үнэ цэнэтэй болохыг ухаарах хэрэгтэй тэгээд зүгээр нэгэн амьтад шиг байхаа болих хэрэгтэй хүн өөрийн амьдралын зорилгыг ухаарах хэрэгтэй үүнийг Ведийн бүхий л бичээст дурдсан байдаг харин Бхагавад гитад охь дээж байдаг Ведийн бичээсүүд нь хүнийг нохой муур мэт байхгүй байхад зориулагдсан муур болон нохой нь идэж болохоор бол л дараагийн төрөл нүгэл зэргийг үл харгалзан алдаг харин хүн өөрийн дур хүсэлдээ автан алж байх аваас тэрээр байгалийн хуулиудыг зөрчиж буй хэрэг юм Бхагавад гитад 3 төрлийн үйл байдаг гэж тодорхой тайлбарласан байдаг байгалийн хуулиудын дагуу цэвэр ариун дах хүсэл тачаал дах харанхуй мунхаг дах гэж байдаг үүнтэй адилаар идэж болох зүйлс нь 3 янз цэвэр ариун хүсэл тачаал харанхуй мунхаг эдгээрийг Бхагавад гитад хэрхэн зүйтэй ашиглах талаар бичсэн байдаг үүнийг баримталсанаар бид ариусч өөрсдийн эцсийн зорилгодоо хүрэх боломжтой Yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama (BG 15.6).

энэ талаар Бхагавад гитад өгүүлсэн байдаг энэ материаллаг тэнгэрийн цаана өөр нэгэн тэнгэр байдаг энэ бол санатана юм энд байгаа тэнгэрийн бүхий л зүйл нь түр зуурын илэрч тодроод үр дүнгээ өгч байгаад устаж алга болдог энэ бол материаллаг байгалийн хууль юм энэ махан биеийг авсан байна үр дүнд нь цэнгэн жаргадаг дараа нь устаж алга болдог энэ материаллаг ертөнцийн цаана өөр нэгэн тэнгэр байдаг энэ талаар мэдээлэл бий that paras tasmāt tu bhāvaḥ anyaḥ (BG 8.20). өөр байгал байдаг мөнх санатана жива нь мөн мөнх юм Mamaivāṁśo jīva-bhūtaḥ jīva-loke sanātanaḥ (BG 15.7). Sanātana, sanātana гэдэг нь мөнх гэсэн утгатай 11р бүлэгт Бурханыг мөн мөнх хэмээсэн байдаг бид Бурхантай нандин дотно харилцаатай тул бид шинж чанараараа түүнтэй төстэй санатана дхарма санатана Бүхний дээд бодгаль болон амьд оршнолууд нь санатана тэд шинж чанарын хувьд адил иймээс бүхий л Бхагавад гита нь санатанаг сэргээхэд зориулагдсан санатана санатана дхарма буюу амьд оршнолын мөнхийн үйл бид одоо түр зуурын янз бүрийн үйлүүд хийж байна харин энэ бүхэн ариусч болно бид энэ бүх түр зуурын үйл ажиллагаагаа зогсоох үед sarva-dharmān parityajya (BG 18.66), Бурханы тааллын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулдаг үүнийг ариуссан амьдрал гэдэг.