MN/Prabhupada 0019 - Өөрийнхөө юу сонсож мэдсэнээ бусадтай хуваалц

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0018
Next Page - Video 0020 Go-next.png

Whatever You are Hearing, You Should Say to Others - Prabhupāda 0019


Jagannatha Deities Installation Srimad-Bhagavatam 1.2.13-14 -- San Francisco, March 23, 1967

миний талаар мэдэхийг эсвэл мэддэг гэж бодоод үзье найзаасаа "Свамижи сайн байгаа " юу гэж асууна Тэр ямар нэг зүйл хэлэхэд өөр нэг нь бас өөр нэг юм хэлнэ харин би өөрөө өөрийгөө ямар байгаагаа хэлэх нь энэ бол төгс байдал Иймээс хэрвээ чи Үнэмлэхүй Бүхний Дээд Бодгаль Бурханыг мэдэхийг хүсвэл төсөөлөн бодож эсвэл бясалгалаар олж мэдэхгүй энэ боломжгүй яагаад гэвэл чиний мэдрэхүй төгс бус Тэгвэл яаж мэдэх вэ? Зүгээр л түүнээс сонс Тэрээр Бхагавад Гитад Śrotavyaḥ зүгээр л сонсохыг хичээ гэж айлдсан байдаг Śrotavyaḥ болон kīrtitavyaś ca. Кришнагийн Ухамсарын талаар хичээлийг сонсоод л байгаад гадагшаа гармагцаа л мартвал энэ сайн биш Энэ бурханлаг дэвшил авчирахгүй Тэгвэл яах хэрэгтэй вэ? Kīrtitavyaś ca "юу сонссон бүхнээ бусдад бас хэлэх" энэ бол төгөлдөржилт Иймээс бид Бурханы зүг буцахуй нэртэй сэтгүүл хэвлэдэг сурагчид юу сонссон юу мэдсэнээ бусадтай хуваалцдаг Kīrtitavyaś ca. зөвхөн сонсох биш би хэдэн сая жил сонслоо юу ч ойлгохгүй л байдаг яагаад гэвэл чи давтан хэлэхгүй байна давтан хэлэх хэрэгтэй Kīrtitavyaś ca. śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca dhyeyaḥ. Түүний талаар бодохгүй байж яаж ярьж эсвэл бичихэв дээ? Кришнагийн талаар сонссон учраас Түүний талаар бодож бас ярих хэрэгтэй śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca dhyeyaḥ and pūjyaś ca. Бишрэлээ илэрхийлдэг. Иймээс бид Шүтээнд үйлчилдэг Бид бодож, ярьж,сонсож бас бишрэлээ илэрхийлэх хэрэгтэй Хааяа л уу үгүй Nityadā тогтмол бас дахин тогтмол Nityadā энэ бол үйл явц энэ үйл явцыг хэрэгжүүлж буй хэн ч байсан Үнэмлэхүй Үнэнийг ойлгож чадна Үүнийг Шримад Бхагаватамд батлан өгүүлсэн байдаг