MN/Prabhupada 0034 - Хүн бүр л эх сурвалжаас мэдлэгийг хүртдэг

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Everyone Receives Knowledge from the Authority - Prabhupāda 0034


Lecture on BG 7.1 -- Durban, October 9, 1975

7-р бүлэг, "Мэдлэг ба үнэмлэхүй үнэн" үнэмлэхүй ба хамаарахүй гэж 2 зүйл л байдаг \ энэ бол хамаарахүйн ертөнц бид нэг зүйлийг нөгөө зүйлгүйгээр нь ойлгож чадахгүй энэ хүү гэж ярихад аав нь хэн бэ гэж бодож эхэлдэг нөхөр хүний талаар ярихад эхнэр нь хэн бэ? гэж боддог зарц албат гэж хэлэх төдийд л эзэн нь хэн болох талаар боддог гэрэл гэж хэлэхэд л харанхуйн тухай гэх зэргээр бүгд л нэг нэгнээсээ хамаарч байдаг хамаарах зүйлсийн талаар хүн мэддэг байх хэрэгтэй гэхдээ үүнээс өөр ертөнц - үнэмлэхүйн ертөнц гэж байдаг эзэн ч бай албат ч бай бүгд адил ялгаа байхгүй эзэн нь хэдий албатаа захирдагч байр суурь нь ижил Бхагавад Гитагийн 7-р бүлгээс үнэмлэхүй үнэн үнэмлэхүй мэдлэгийн талаар мэдэж болдог үнэмлэхүйн мэдлэгийг хэрхэн хүртэх вэ? Үнэмлэхүй, Дээдийн дээд Бодгаль Кришнагаас л хүртэх боломжтой Кришна бол Бүхний Дээд бодгаль īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ anādir ādir govindaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇam (Bs. 5.1) Кришнагийн талаарх энэ тодорхойлолтыг Брахма тэнгэр Брахма самхита гэх эх сурвалж номонд өгүүлсэн байдаг Энэ номыг Шри Чайтаниа Махапрабху өмнөд Энэтхэгээс эмхтгэн авчирсан тэгээд тэрээр Энэтхэгийн өмнөд хэсгээс ирэхдээ өөрийн бишрэлтэнгүүддээ уг номыг толилуулсан тиймээс бид энэ номыг хүлээн зөвшөөрдөг. Брахма Самхита бол эх сурвалж мөн энэ бол бидний мэдлэг хүртэх үйл явц. Бид эх сурвалжаас мэдлэг хүртдэг бүгд эх сурвалжаас мэдлэг хүртдэг гэхдээ ерөнхий эх сурвалжаас харин бидний эх сурвалжийг хүлээн зөвшөөрөх байдал бага зэрэг өөр бид эх сурвалж гэдгийг түүний өмнөх эх сурвалж нь байгааг хянадагт байгаа юм бид өөрсдийн санаанаас зохиож гаргасан зүйлийг хүлээн зөвшөөрдөггүй. Энэ бол төгс бус байдал би хүү нь ааваасаа суралцдаг талаар жишээг олон авдаг хүү ааваасаа "ааваа энэ төхөөрөмж юу вэ " гэхэд аав нь "миний хүү үүнийг микрофон гэдэг" гэнэ ийм байдлаар л хүү ааваасаа энэ бол микрофон юм байна гэж мэддэг тэгээд хүү өөр хэн нэгэнд энэ бол микрофон гэж хэлнэ энэ бол зөв хэдий тэрээр хүүхэд хэдий ч эх сурвалжаас мэдлэг хүртсэн тул түүний хэлж буй зүйл зөв үүнтэй адилаар эх сурвалж мэдлэг хүртсэн хэн ч байсан хүүхэд ч бай түүний хэлж ярьж буй зөв энэ бол мэдлэг хүртэх үйл явц бид мэдлэгийг зохиож болохгүй үүнийг Бхагавад Гитагийн 4-р бүлэгт тайлбарласан evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ (BG 4.2). энэ бол парампарагийн систем imaṁ vivasvate yogaṁ proktavān aham avyayam vivasvān manave prāha manur ikṣvākave 'bravīt (BG 4.1) Evaṁ paramparā. үнэмлэхүй мэдлэгийг үнэмлэхүйгээс л хүртэж болно энэ хамаарахуйн ертөнцийн хэн ч бидэнд үнэмлэхүй мэдлэгийг хүртээж чадахгүй энэ бол боломжгүй энд бид үнэмлэхүй мэдлэгийн талаар ухаарч ойлгож байна үнэмлэхүй мэдлэгийг Бүхний дээд бодгаль, Үнэмлэхүй Бодгаль Үнэмлэхүй бодгаль гэдэг нь anādir ādir govindaḥ (Bs. 5.1) Тэр бол эх сурвалж бодгаль, харин түүнд эх үндэс гэж байдаггүй иймээс л тэрээр Үнэмлэхүй юм бусдын шаардлагаар Түүнийг ойлгож болдоггүй Энэ бол Бурхан тиймээс энэ бүлэгт, Шри бхагаван - Үнэмлэхүй бодгаль увача гэж байна Бхагаван гэдэг нь Бүхний Дээд бодгаль - хэнээс ч үл хамаарах нэгэн гэсэн утгатай.