MN/Prabhupada 0035 - Энэ биед 2 амьд оршнол бий

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

In this Body There are Two Living Entities -
Prabhupāda 0035


Lecture on BG 2.1-11 -- Johannesburg, October 17, 1975

Кришна, номын багшийн байр сууринаас зааварчилж эхэлсэн. Tam uvāca hṛṣīkeśaḥ. Hṛṣīkeśa..., Кришнагийн өөр нэг нэр нь Хиришикеша. Хришикеша гэдэг нь "хришика", "иша" гэсэн үг. "Хришика" гэдэг "мэдрэхүй" харин "иша" гэдэг "эзэн" гэсэн утгатай. Тиймээс Кришна бол бид нарын болон бүгдэнгийнх нь мэдрэхүйнүүдийн эзэн нь. Энэ 13-р бүлэгт тайлбардагддаг. kṣetra-jñaṁ cāpi māṁ viddhi sarva-kṣetreṣu bhārata (БГ 13.3). Энэ биеэнд хоёр амьд оршнол байдаг. Нэг нь би, бие даасан сүнс (атма), нөгөөх нь Кришна буюу Дээд сүнс (параатма). Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe arjuna tiṣṭhati (БГ 18.61). Тэгэхээр Параатма буюу Дээд сүнс бол үнэндээ жинхэнэ эзэмшигч нь юм. Миний мэдэрхүйнүүд, надад эдгээрийг ашиглах боломжийг л өгсөн. Үнэндээ энэ мэдэрхүйнүүд минийх биш юм. Би өөрийнхөө гарыг бүтээгээгүй. Бурхан Кришна материаллаг эрчмүүдээрээ дамжуулан гарыг бүтээсэн бөгөөд Идэх болон хураан авах зэрэг өөрийнхөө зорилгодоо ашиглаарай хэмээн надад энэ гар олгогдсон. Гэвч энэ бол үнэндээ миний гар биш юм. Хэрвээ үгүй гэвэл, гар маань мэдээгүй болох үед ч энэ бол миний гар хэмээн зүтгэдэг. Би гараа ашиглаж чадахгүй байна, яагаад гэвэл эзэн нь тэр гарныхаа хүчийг авчихсан. Яг л түрээсийн байр шиг. Хэрэвээ байрны эзэн нь чамайг байлгахгүй гэвэл чи тэнд амьдарч чадахгүй. Ашиглаж чадахгүй. Үүнтэй нэгэн адилаар энэ биений жинхэнэ эзэн Хришикеша намайг энд байлгахыг зөвшөөрсөн үед л би энэ биеийг ашиглаж болно. Тийм учраас Кришнагийн нэрийг Хришикеша гэдэг. Мөн энэ Кришнагийн ухамсарын хөдөлгөөн гэдэг нь бид мэдэрхүйгээ Кришнагаас хүлээж авсан, тиймээс бидний мэдэрхүйнүүд Кришнад зориулагдах ёстой. Мэдэрхүйгээ Кришнад зориулж ашиглахын оронд бид үүнийг өөрсдийнхөө таашал ханамжийн төлөө ашигладаг. Энэ бол бидний амьдралын өрөвдмөөр нөхцөл байдал. Яг л чи түрээсэлж байгаа байгаа байрандаа түрээсний мөнгөө өгөх ёстой байдагтай адил, хэрэвээ түрээсээ өгөхгүй - үүнийг өөрийнхөө өмч хэмээн бодох аваас асуудал үүсч эхэлдэг. Үүнтэй адилаар Хиришикеша гэдэг "жинхэнэ эзэмшигч бол Кришна" гэсэн үг. Надад энэ өмчийг өгсөн. Үүнийг Бхавагад Гитад батлан өгүүлдэг.

īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ
hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati
bhrāmayan sarva-bhūtāni
yantrārūḍhāni māyayā
(БГ 18.61)

Янтра: энэ бол төхөөрөмж. Энэ төхөөрөмжийг Кришна надад өгсөн. Яагаад гэвэл "Хэрэвээ би хүний бие шиг төхөөрөмжтэй болчихвол, би ингэж таашаал ханамж эдэлж чадна." гэж хүссэн. Тэгээд Кришна "За" хэмээн миний хүслийг биелүүлдэг. Хэрвээ би "Бусад амьтны цусыг шууд сорж болохоор тийм төхөөрөмжтэй болмоор байна" гэж бодох аваас, Кришна хүслийг чинь биелүүлэн "май энэ барын бие үүнийг ашигла" хэмээх болно. Иймэрхүү л зүйл болж явагдаж байдаг. Тиймээс түүний нэрийг Жинхэнэ эзэмшигч буюу Хиришикеша гэдэг. "Би бол энэ биеийн эзэн нь биш юмаа. Кришна бол энэ биеийн эзэн нь. Би таашаал ханамж эдлэх тодорхой нэг бие хүссэн. Тэр үүнийг надад өгсөн ч би ханамжтай биш байна. Тиймээс би энэ биеийг энэ төхөөрөмжийг жинхэнэ эзэнд нь зориулж ашиглахыг сурах болно." хэмээн ойлгох нь "бхакти" юм. Hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate (CC Madhya 19.170). Эдгээр мэдэрхүйнүүд - яагаад гэвэл Кришна бол эдгээр мэдэрхүйнүүдийн жинхэнэ эзэн нь. Тэр бол энэ биеийн жинхэнэ эзэн нь тиймээс энэ бие Кришнагийн албанд зориулагдах ёстой хэмээх аваас бидний амьдрал төгс төгөлдөр болно.