MN/Prabhupada 0036 - Бидний амьдралын зорилго

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

The Goal Of Our Life - Prabhupāda 0036


Lecture on BG 2.1-11 -- Johannesburg, October 17, 1975

Материаллаг зүйлсэд хутгалдсанаараа бид юу хийх вэ? юу хийхгүй юу вэ гэж их боддог энэ бол жишээ нь энэ үед бид гуруд хандах хэрэгтэй энд заавар нь байна бид харж байна¼¾ Pṛcchāmi tvāṁ dharma-sammūḍha-cetāḥ. бид төөрч самуурсан үедээ аль нь шашин мөн бишийг ялгаж чаддаггүй өөрийн мөн чанараа битгий зөв зохистой ашигла үүнийг: kārpaṇya-doṣopahata-svabhāvaḥ (BG 2.7). гэдэг энэ үед л гуру хэрэгтэй энэ бол ведийн сургааль Tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet śrotriyaṁ brahma-niṣṭham (MU 1.2.12).¼ энэ ол үүрэг энэ бол нийгэмшилт бид амьдралдаа маш олон асуудалтай тулгардаг энэ бол жам ёсных. энэ материаллаг ертцөнцөд асуудал хэзээ ч алга болдоггүй Padaṁ padaṁ yad vipadām (SB 10.14.58). алхам бүрт нь аюул тулгарна энэ бол материаллаг ертөнц иймээс л бид гурутэй болох хэрэгтэй багшаас бурханлаг номын багшаас хэрхэн хөгжих тухай .... үүнийг дараа тайлбарлая. энэ бол амьдралын зорилго хүний төрөлд ... арйа нийгэмд хүний амьдралын зорилго гэж юу болохыг би хэн бэ гэж асуух хэрвээ би хэн гэдгээ мэдэхгүй байвал амьтнаас ялгаагүй муур ноход өөрсдийгөө хэн гэдгээ мэддэггүй тэд өөрсдийгөө бие махбодио л гэж боддог үүнийг тайлбарлая ийм байдлаар бид хүлэгддэг бид хором бүрт нөхцөлт байдалд орж хүлэгддэг иймээс л зохистой номын багшид хандах хэрэгтэй одоо Аржуна Кришнад - 1-р зэрэглэлийн гуруд хандаж байна 1-р зэрэглэлийн гуру гуру бол Бүхний дээд бодгаль. Тэрээр хүнн бүрийн гуру, парама - гуру Кришнаг төлөөлж буй хэн бүр Гуру үүнийг 4-р бүлэгт тайлбарласан байдаг Evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ (BG 4.2). Кришнагийн сургаалийн дагуу бид гуруд шавь орж өөрийгөө даатгах хэрэгтэй Кришна энд байна. Иймээс Кришнаг эсвэл Түүний элч төлөөлөгч Гуруг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй тэгвэл асуудал шийдэгдэнэ тэр л зөвхөн танд аль нь зөв буруу болохыг нь тайлбарлаж чадна өөр зам байхгүй Тэрээр yac chreyaḥ syān niścitaṁ brūhi tat (BG 2.7). Niścitam гэж асууж байна танд эргэлзээгүй, хий хуурмаг байдалгүй, алдаагүй, хуурч мэхлээгүй зөвлөгөө заавар - хэрэгтэй бол үүнийг нишчитам гэдэг Үүнийг Кришна эсвэл түүний жинхэнэ төлөөлөгчөөс хүртэх боломжтой хэзээ ч төгс бус болон хууран мэхлэгчээс жинхэнэ мэдээлэл хүртэх боломжгүй энэ бол зөв заавар биш одоо цагт хүн бүр л гуру болон fashion гарч тэрээр миний бодлоор бол миний санаагаар гэх зэргээр ярьдаг энэ бол гуру биш гуру сударт бичсэн зүйлсийг давтан хэлж ярьдаг Yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya vartate kāma-kārataḥ: (BG 16.23) сударт бичсэн бус баримт авч ярьж байгаа хүн бол na siddhiṁ sa avāpnoti амжилтанд үр хүрнэ na sukham, эсвэл материаллаг ертөнцөд аз жаргалыг na parāṁ gatim ийм байхад дараа төрөлдөө дээшлэх нь юу бол. Энэ л жинхэнэ сургааль баримт