MN/Prabhupada 0039 - Орчин цагийн удирдагч бол зүгээр л утсан хүүхэлдэй

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Modern Leader Is Just Like A Puppet - Prabhupāda 0039


Lecture on SB 1.10.3-4 -- Tehran, March 13, 1975


Иймд Юдхиштхира шиг туйлын сайн хаан, зөвхөн газар дэлхий, далай тэнгис дээрхийг биш, бүхэл бүтэн гариг ертөнцийг удирдаж чадна. Энэ бол туйлын дээд нь. (уншиж байна:) "Орчин үеийн Англи эхлэн төрсний эрхийн тухай хууль, эсвэл анхлан төрсөн нь өв залгамжлах хууль зэрэг нь Юдхиштхира Махаража-ийн газар дэлхий болон далай тэнгисийг захирч байх тэр үед мөн л ноёрхож байсаан." Энэ нь далай тэнгисийг оролцуулаад, бүхэл бүтэн гаригийг гэсэн үг. (уншиж байна:)"Тэр үед Хастинапура-ын хаан, одоогийн Нью Дэли-гийн нэг хэсэг, далай тэнгисийг оролцуулаад, дэлхийн эзэн хаан байсан, Юдхиштхира Махаража-ын ач хүү болох Парикшит Махаража-ын цаг үе хүртэл. Эрэгтэй дүү нар нь түүний сайд болон төрийн жанжингуудын ажил хэргийг гүйцэтгэдэг байсан ба мөн тэнд Хааны бүрэн төгс номын ах дүүсийн, бүрэн дүүрэн хамтын ажиллагаа явагдаж байсан юм. Юдхиштхира Махаража бол туйлын дээд хаан буюу Бурхан Шри Кришнагийн бодит төлөөлөгч байсан.." Хаан бол Кришнагийн төлөөлөгч байх хэрэгтэй. "... дэлхийн хаант улсыг захирах байдал нь диваажингийн гаригийн төлөөлөн захирагч болох Хаан Индратай харьцуулж болохуйц байсан. Индра, Чандра, Сурьяа, Варуна, Ваюу гэх мэт хагас бурхад нь орчлон ертөнцийн өөр өөр гаригсийн төлөөлөн захирагчид байдаг. Үүн лугаа Юдхиштхира Махаража мөн л тэдний нэг байсан, дэлхийн хаант улсыг захирч байсаан. Юдхиштхира Махаража бол орчин үеийн ардчилсан орны ерөөс боловсроогүй(гэгээрээгүй) улс төрийн тэргүүн адил байгаагүйээ. Юдхиштхира Махаража бол Бхишмадева болон Үнэмлэхүй үнэнээр зааварчлагддаг байсан ба, ийм учраас түүнд бүх зүйлийн тухай бүрэн дүүрэн мэдлэг, төгс байдлаар байдаг байв. Орчин цагийн, улс орны, сонгогдсон гүйцэтгэх засаглал бол яг л нэг утсан хүүхэлдэй шиг байна, учир нь түүнд ямар ч хаан хүний чадамж алга. Хэрэв тэр Юдхиштхира Махаража шиг боловсорсон байлаа ч, тэр өөрийн бие махбодийн байр сууринаасаа болоод өөрийнхөө сайн сайхнаас гадна юу ч хийж чадахгүй. Түүнчлэн, дэлхий дээрх маш олон улс орнууд үзэл суртлын ялгаатай байдлаас эсвэл бусад хувиа хичээсэн сэдлүүдээс болж дайсагналцан байна. Гэвч Юдхиштхира Махаража шиг хаанд ямар ч хувийн үзэл суртал байдаггүй. Харин тэрээр Үнэмлэхүй Үнэн ба Бурханы төлөөлөгч, мөн Бурханы бүрэн эрхэт төлөөлөгч болох Бхишмадевагийн зааварчилгааг л дагаж байсан, Судруудад зааварласнаар хүн агуу эх сурвалжууд болон Үнэмлэхүй үнэнг ямар нэгэн хувийн шалтгаан, хуурмаг үзэл сурталгүйгээр дагаж мөрдөх хэрэгтэй. Иймд, далай тэнгисийг оролцуулаад бүхэл бүтэн дэлхийг удирдах нь Юдхиштхира Махаража-д боломжтой байсан, яагаад гэвэл түүний хууль зарчмууд нь алдаа эндэгдэлгүй бөгөөд хаана ч хэнд ч тохиромжтой тийм л байсан. Хэрвээ бид алдаа эндэгдэлгүй эх сурвалжаа дагаж чадах тохиолдолд л нэг дэлхийн улс гэсэн ойлголт биелэлээ олно. Төгс бус хүмүүн хүн болгонд хүлээн зөвшөөрөгдөх үзэл санааг бий болгож чадахгүй. Зөвхөн тэр төгс бас алдаа эндэгдэлгүй нэгэн л аль ч газарт хэрэглэж болмоор, дэлхийн бүх хүний дагаж чадах тийм төлөвлөгөөг(program) бүтээж чадна. Удирдаж байгаа нь бол хэн нэгэн хүн болохоос, тэр эзэн биегүй засгийн газар биш. Хэрэв тэр удирдаж буй хүн төгс бол тэр засгийн газар ч төгс. Хэрэв удирдаж буй хүн тэнэг аваас, тэр засгийн газар бол Маш олон төгс биш хаан болон удирдагчдын талаарх жишээ байдаг иймээс удирдлагууд Юдхитхира Махаража шиг суралцсан байх хэрэгтэй тэгээд дэлхийг бүхэлд нь удирдах хэрэгтэй Юдхиштхира Махаражийн үед жинхэнэ утгаараа дэлхий хөгжин цэцэглэж байсан Яагаад гэвэл тэр хаан дэлхийг удирдаж байсан яг л хааны жишээг дагахыг хичээх хэрэгтэ й хэрхэн сайн удирдаж байсан талаар тэр судрын зааврыг дагадаг байсан тиймээс хүчирхэг байсан тэр төгс хаан Кришнагийн жинхэнэ төлөөлөгч байсан тиймээс kāmaṁ vavarṣa parjanyaḥ (SB 1.10.4). Parjanyaḥ гэдэг нь бороо борооноос үндсэн хэрэгцээ хангагдана иймээс Кришна Бхагавад-гитад annād bhavanti bhūtāni parjanyād anna-sambhavaḥ (BG 3.14). гэж айлдсан хүн болон амьтдыг баясгахын тулд хүн ч бас амьтан тэд... тааруухан удирдлага хүн болон амьтдын сайн сайхны төлөө ямар нэгэн зүйл хйиж байгаа мэт харагддаг яагаад тэд энэ газарт төрсөн тэд ч бас амьд оршнолууд тэд амьтад байж болно тэдэнд оюун байхгүй тэдэнд хүн шиг оюун байхгүй ч яагаад нядалгааны газар барьж хөнөөнө гэж? энэ бол шудрага бус зөвхөн энэ ч биш хамгаалалт эрэн ирсэн хүн бүхэнд энэ боломжийг нь олгох хэрэгтэй хаан хүн яагаад ялгавралана гэж? ноёнтоон би танай улсын иргэн больё гэхэд бүхий л зүйлсийг нь хангаж өгөх ёстой үгүй чи бол энэтхэг америк тиймээс болохгүй биш Үгүй тэнд маш олон зүйл бий тэд зарчмаа дагаж Ведийн зарчмыг дагах аваах төгс хаан эсвэл удирдагч болно Тэгээд байгаль туслана Иймээс Юдхиштхира хааны үед kāmaṁ vavarṣa parjanyaḥ sarva-kāma-dughā mahī (SB 1.10.4). Mahī дэлхий дэлхийгээс бүхий л хэрэгцээгээ авдаг тэнгэрээс унаад ирдэггүй тэнгэрээс бороо ордог дэлхий яаж хөдөлдөг талаар тэд мэдэхгүй тодорхой нөхцөл байдалд бороо ордог маш олон үнэт чулуу сувд байдаг тэдгээр зүйл хаанаас ирдэг талаар тэд мэдэхгүй иймээс хаан хүн ариун байх аваас байгаль дэлхий ивээлээ хайрлана эсрэгээрээ бол юу ч хүлээх хэрэггүй