MN/Prabhupada 1057 - Бхагавад- гитаг мөн Гитопанишад гэж нэрлэх ба энэ нь Ведийн мэдлэгийн охь дээж нь юм

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0174
Next Page - Video 1058 Go-next.png

Bhagavad-gita is Known also as Gitopanisad, the Essence of Vedic Knowledge - Prabhupāda 1057


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Прабхупада: Би өөрийн номын багшдаа гүн бишрэл хүндэтгэлээ илэрхийлж байна Тэрээр мэдлэгийн галаар түнэр харанхуйд орших миний нүдийг нээж өгсөн билээ. Бурхан Чайтаниагийн хөдөлгөөнийг энэ материаллаг ертөнцөд үүсгэн байгуулсан Шрила Рупа Госвами надад өөрийн бадамлянхуа өлмийд өмөг түшиг болгоон соёрхох болоо? Би өөрийн гүн бишрэл хүндэтгэлээ бурханлаг зам мөрийн бүхий л багш нарт илэрхийлж байна Би өөрийн гүн бишрэлээ бүхий Вайшнавууд болон Зургаан Госвами Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами, Рагхунатха даса Госвами, Жива Госвами болон тэдний дагуулуудад илэрхийлж байна Би өөрийн гүн бишрэл хүндэтгэлээ Шри Адвайта Ачаряа Прабху, Шри Нитйананда Прабху, Шри Чайтанйа Махапрабху болон Шриваса Тхакурын удирдлага дорх Түүний бүхий л чин бишрэлтэнгүүдэд илэрхийлж байна Үүний дараа би гүн бишрэл мөргөлөө Бурхан Кришнагийн Шримати Радхарани, Лалита болон Вишакха нарын удирдлага дорх гопи нарт илэрхийлж байна Өө миний хүндэт Кришна минь ээ, бүхий л өршөөл нигүүлсэлийн далай, үүсэл бүрийн шалтгаан зовж шаналж буй бүхний анд билээ Та Та бол малчин хөвгүүдийн эзэн, гопи нарын хайрыг татагч, ялангуяа Радхаранигийн . Би өөрийн чин бишрэл хүндэтгэлээ Танд илэрхийлж байна Би өөрийн хүндэтгэлээ Радхаранид илэрхийлнэм. Түүний бие нь яг л хайлмал алт мэт агаад Тэрээр Вриндаваны Хатан билээ Та бол Вришабхану хааны охин бөгөөд Бурхан Кришнад маш эрхэм билээ Би өөрийн гүн бишрэлээ Бүхий л Бурханы чин бишрэлтэнгүүдэд илэрхийлнэм Тэд уналт доройтолд орсон сүнснүүдэд өршөөнгүй хандах агаад хүслийн мод лугаа тэдний хүслийг биелүүлдэг билээ Би өөрийн гүн бишрэлээ Шриа Кришна Чайтаниа, Прабху Нитйананда Шри Адвайта, Гададхара, Шриваса болон бусад бүхий л Бурхан Чайтаниагийн бишрэлтэнгүүдэд илэрхийлнэм Хайрт Бурхан минь ээ, Та бол Бурханлаг энерги билээ, танд үйлчлэн зүтгэх боломжийг хайрлана уу Би одоо энэ материаллаг үйлчлэл хийсээр залхаж байна. Танд үйлчлэн зүтгэхийг таалан болгоо А.Ч.Бхактиведанта Свамигийн удиртгал Шримад - Бхагаватам, Харь гариг хөнгөн аялахуй Бурханы зүг буцахуй зэрэг ном сэтгүүлийн зохиолч Бхагавад - гитаг мөн Гитопанишад гэдэг, Энэ нь Ведийн мэдлэгийн охь дээж нь юм энэ нь Ведийн олон бичээс болон Упанишадууд дундаас хамгийн чухал нь Бхагавад - гитад маш олон янз байдлаар тайлбар өгсөн байдаг Дахин өөр нэг тайлбарыг Англи хэл дээр гаргах хэрэг байна вэ гэдгийг ийнхүүн тайлбарлая Нэг... Нэг Америк хатагтай, Мисс Шарлот Ле Бланк надаас Бхагавад гитагийн аль хувилбарыг нь унших талаар зөвлөхийг хүссэн юм Мэдээж Америкт маш олон янзын Бхагавад гита байдаг гэхдээ би зөвхөн Америкт харсан юм биш Энэтхэгт ч бас маш олон байдаг ба тэдний аль нь эх сурвалжийг даган баримтлаагүй байдаг учир нь тэд бүгд өөрсдийнхөө л тайлбар хийсэн байдаг Бхагавад- гитагийн эх үндсэн амин мэдлэгт нь хүрэлгүй маш олон тайлбар хийсэн байдаг Бхагавад - гитагийн жинхэнэ мэдлэг нь өөрт нь агуулагдсан байдаг. Би жишээ татая Бид ямар нэгэн эм уухаасаа өмнө жор тун зэргийг харах ёстой байдаг бид өөрсдийн эсвэл хэн нэгэн найзын зөвөлгөөний дагуу дураар эм уудаггүй сав баглаа боодлын гадна байгаа зааврын дагуу эсвэл эмчийн зааврын дагуу хэрэглэх хэрэгтэй Үүнтэй адилаар Бхагавад-гитаг энэ мэдлэгийг айлдсан Нэгнээс нь хүртэх хэрэгтэй