MO/Prabhupada 1064 - Domnul Trăiește În Adâncul Inimii Fiecărei Entități Vii660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Conștiința supremă, va fi explicată în Bhagavad-gītā, în capitolul unde distincția dintre jīva și īśvara este explicată. Kṣetra-kṣetra-jña. Kṣetra-jña a fost explicat, de asemenea Domnul este kṣetra-jña sau conștient, iar jīva sau entitățile vii sunt de asemenea conștiente. Dar diferența este că o entitate vie este conștientă de trupul său limitat, în timp ce Domnul este conștient de toate corpurile. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati (BG 18.61).

Domnul trăiește în adâncul inimii fiecărei entități vii, de aceea este conștient de activitățile psihice ale unui anumit jīva. Nu ar trebui sa uităm aasta. De asemenea este explicat că Paramātmā sau Suprema Personalitate a Divinității trăiește in inima fiecăruia ca și īśvara, ca și controlor și dă indicații. El dă indicații. Sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭhaḥ (BG 15.15). El este situat in inima fiecăruia și ne dă indicații să acționăm după cum dorește. Entitatea vie uită ce să facă. În primul rând creează determinarea de a acționa într-un anumit fel, apoi este încurcată în acțiunile și reacțiunile propriei karma. Dar după ce renunță la un tip de corp, când intră în alt tip de corp ... La fel cum renunțăm la un fel de haină, un tip de haină pentru alt tip de haină, în mod similar, este explicat în Bhagavad-gītā că vāsāṁsi jīrṇāni yathā vihāya (BG 2.22). La fel cum cineva își schimbă diferitele haine, în mod similar entitățile vii schimbă diferite corpuri, transmigrația sufletului, și atrage acțiunile și reacțiile activităților sale trecute. Aceste activități pot fi schimbate când o entitate vie este în modul bunătății, în sănătate mentală, și înțelege ce fel de activități ar trebui făcute, și dacă le face, atunci toate acțiunile si reacțiile activităților sale trecute pot fi modificate. De aceea karma nu este eternă. Celelalte lucruri din cele cinci elemente - īśvara, jīva, prakṛti, kāla, și karma— aceste patru elemente sunt eterne, în timp ce karma, elementul cunoscut ca și karma nu este etern.

īśvara cel conștient, īśvara supremul conștient, și diferența dintre conștiința supremă īśvara, Domnul, și entitățile vii este, în circumstanțele prezente, este aceasta. Conștiința Domnului și a entităților vii, această conștiință este transcendentală. Nu e ca și când această conștiință este generată prin asocierea cu materia. Aceasta este o idee greșită. Teoria conform căreia conștiința se dezvoltă în anumite circumstanțe ale combinațiilor materiale nu este acceptată de Bhagavad-gītā. Nu se poate. Conștiința poate fi reflectată pervertit de acoperirea cu circumstanțele materiale, la fel cum lumina reflectată prin sticla colorată poate să pară conformă cu acea culoare. În mod similar, conștiința Domnului nu este afectată de materie. Domnul Suprem, Kṛṣṇa, spune că mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ (BG 9.10). Atunci când descinde în această lume materială, conștiința Lui nu este afectată de materie. În cazul în care conștiința Lui ar fi fost afectată de materie, nu ar mai fi fost calificat să vorbească despre subiecte transcedentale în Bhagavad-gītā. Cineva nu poate spune nimic despre lumea transcendentală fără a fi liber de conștiința contaminată material. Deci Domnul nu era contaminat material. Dar în momentul actual, conștiința noastră, este contaminată material. Deci după cum ne învață Bhagavad-gītā, noi trebuie să ne purificăm conștiința contaminată material, și în acea conștiință pură să facem acțiunile. Aceasta ne va face fericiți. Noi nu ne putem opri. Nu ne putem opri activitățile noastre. Ele trebuie să fie purificate. Iar aceste activități purificate sunt numite bhakti. Bhakti înseamnă că sunt, par la fel cu alte activități, dar nu sunt activități contaminate. Ele sunt activități purificate. O persoană ignorantă poate să vadă că un devotat muncește la fel ca un om normal, dar o persoană cu o cunoaștere limitată nu știe că activitățile unui devotat sau activitățile Domnului, nu sunt contaminate de conștiința materială impură, impuritatea celor trei guṇa, modurile naturii, ci sunt în conștiința transcendentală. Deci conștiința noastră este contaminată material, ar trebui să înțelegem asta.