MO/Prabhupada 1076 - În momentul morții putem rămâne aici, sau putem să ne mutăm în lumea spirituală660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Există diferite tipuri de bhāva. Acum, de asemenea această natură materială este un tip de bhāva, așa cum deja am explicat că această natură materială este, de asemenea, manifestarea uneia dintre energiile Supremului Domn. În Viṣṇu Purāṇa toate energiile Supremului Domn au fost rezumate.

viṣṇu-śaktiḥ parā proktā
kṣetra-jñākhyā tathā par
avidyā-karma-saṁjñānyā
tṛtīyā śaktir iṣyate
(CC Madhya 6.154)

Toate energiile, potențele ale Parāsya śaktir vividhaiva śrūyate (CC Madhya 13.65, comentariu). Supremul Domn are energii diverse, nenumărate energii, pe care nu le putem concepe. Dar mari înțelepți învățați, suflete eliberate, au studiat și au sumarizat toate energiile în trei părți, în trei categorii diferite. Prima este... Toate energiile sunt viṣṇu-śakti. Toate energiile sunt diferite potențe ale Domnului Viṣṇu. Acum, acea energie este parā, transcendentală. Și kṣetra-jñākhyā tathā parā, și entitățile vii, kṣetra-jña, de asemenea, fac parte din grupul energiei superioare, așa cum este, de asemenea, confirmat în Bhagavad-gītā. Am explicat deja. Și toate celelalte energii, energia materială este tṛtīyā karma-saṁjñānyā (CC Madhya 6.154). Acea energie este în modul ignoranței. Aceasta este energia materială. Energia materială este de asemenea bhagavad-(indistinct). Astfel la momentul morții, fie rămânem în energia materială, sau această lume materială, sau ne mutăm în lumea spirituală. Acesta este criteriul. În Bhagavad-gītā este spus:

yaṁ yaṁ vāpi smaran bhāvaṁ
tyajaty ante kalevaram
taṁ tam evaiti kaunteya
sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ
(BG 8.6)

Acum, așa cum suntem obișnuiți să ne gândim fie la această energie materială, fie la energia spirituală, acum, cum ne schimbăm modul de gândire? Cum pot fi îndreptate gândurile de la energia materială la cea spirituală? Pentru a ne gândi la energia spirituală avem literatura vedică. Așa cum pentru a ne gândi la energia materială, există atât de multă literatură - ziare, reviste, romane, beletristică, și atât de multe lucruri. Foarte multă literatură. Astfel gândurile sunt absorbite în această literatură. Similar, dacă ne îndreptăm gândurile către atmosfera spirituală, atunci trebuie să concentrăm capacitatea noastră de a citi pe literatura vedică. Prin urmare înțelepții învățați au compus foarte multă literatură vedică, Purāṇele. Purāṇele nu sunt povești. Sunt scrieri istorice. În Caitanya-caritāmṛta există un text care se citește după cum urmează. Anādi-bahirmukha jīva kṛṣṇa bhuli' gela ataeva kṛṣṇa veda-purāṇa kailā (CC Madhya 20.117). Aceste entității vii uituce, sufletele condiționate, nu își mai amintesc relația cu Domnul Suprem, și sunt absorbite în a se gândi la activități materiale. Și doar pentru a-și îndrepta puterea de a gândi la calitățile spirituale, Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa a compus atât de multe scrieri vedice. Literaturile vedică înseamnă că la început a împărțit Vedele în patru. Apoi le-a explicat prin Purāṇe. Apoi, pentru persoanele incapabile, ca și strī, śūdra, vaiśya, a compus Mahābhārata. Iar în Mahābhārata a introdus Bhagavad-gītā. Apoi din nou a rezumat toată literatura vedică în Vedānta-sūtra. Iar ca și îndrumare la Vedānta-sūtra, a compus un comentariu natural pe care l-a numit Śrīmad-Bhāgavatam.