MS/Prabhupada 0170 - Kita Harus Mengikuti Para Gosvāmī

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kita Harus Mengikuti Para Gosvāmī - Prabhupāda 0170


Lecture on SB 1.7.8 -- Vrndavana, September 7, 1976

Jadi ini adalah saṁhitā... Saṁhitā bererti kesusasteraan Veda. Terdapat ramai bangsat, mereka menyatakan bahawa “Bhāgavata tidak ditulis oleh Vyāsadeva, ia ditulis oleh Bopadeva.” Mereka berkata seperti itu. Māyāvādīs, para Nirīśvaravādī. Ini kerana, walaupun Nirīśvaravādī ataupun ketua Māyāvādī, Śaṅkarācārya, beliau telah menulis komen mengenai Bhagavad-gītā, tetapi dia tidak boleh menyentuh Śrīmad-Bhāgavatam, kerana di Śrīmad-Bhāgavatam,semua telah diaturkan dengan sempurna, kṛtvānukramya, ia adalah mustahil bagi Māyāvādīs, untuk membuktikan Tuhan adalah impersonal. Mereka tidak boleh melakukannya. Sekarang ini yang mereka lakukan, membaca Bhāgavatam dengan cara mereka sendiri, namun ini tidak akan menarik minat orang yang waras. Kadang-kadang saya pernah lihat seorang Māyāvādī yang hebat, menjelaskan satu ayat daripada Śrīmad-Bhāgavatam, iaitu, “Kerana kau adalah Tuhan, jika kau berasa puas hati, maka Tuhan berasa puas hati.” Ini adalah falsafah mereka. “Kau tidak perlu untuk mengembirakan Tuhan secara berasingan. Jika kau gembira meminum wain, maka Tuhan juga gembira.” Ini adalah penjelasan mereka.

Jadi Caitanya Mahāprabhu telah mengutuk komentari yang diberikan oleh Māyāvādī. Caitanya Mahāprabhu bersabda, māyāvādi-bhāṣya śunile haya sarva-nāśa (CC Madhya 6.169). Māyāvādī kṛṣṇe aparādhī. Beliau telah bersabda dengan terus terang. Tidak ada kompromi. Para Māyāvādī, mereka suka berkata benda yang tidak elok mengenai Kṛṣṇa. Tān ahaṁ dviṣataḥ krūrān (CC Madhya 6.169), Kṛṣṇa juga telah berkata begitu. Mereka sangat, teramat iri hati pada Kṛṣṇa. Kṛṣṇa ialah dvi-bhuja-muralīdhara, śyāmasundara, dan Māyāvādī akan menerangkan yang “Kṛṣṇa tidak ada tangan, tidak ada kaki. Ini semua adalah imaginasi.” Mereka tidak tahu benda itu adalah sangat menghinakan. Namun untuk memberi amaran kepada kita, Caitanya Mahāprabhu telah memberi amaran yang “Jangan pergi kepada para Māyāvādī.” Māyāvādi-bhāṣya śunile haya sarva-nāśa. Māyāvādī haya kṛṣṇe aparādhī. Ini adalah ayat yang disabda oleh Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Maka anda harus sangat, sangat berwaspada. Jangan pergi mendengar kata-kata Māyāvādī. Jangan pergi mendengar kata-kata Māyāvādī. Terdapat ramai Māyāvādī berpakaian seperti seorang Vaiṣṇava. Śrī Bhaktivinoda Ṭhākura telah menerangkan mengenai mereka, yang, ei 'ta eka kali-celā nāke tilaka gale mālā, iaitu, “Ini adalah seorang pengikut Kali. Walaupun dia ada tilaka di atas hidungnya dan memakai utas rantai tulasi, tetapi dia adalah kali-celā. “ Jika dia adalah Māyāvādī, sahaja-bhajana kache mama saṅge laya pare bala. Jadi begitulah halnya. Anda telah datang ke Vṛndāvana. Berwaspada, sangat berwaspada. Māyāvādi-bhāṣya śunile (CC Madhya 6.169). Terdapat ramai para Māyāvādī di sini, yang kononnya tilaka-mālā, tetapi anda tidak tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Namun para ācārya yang hebat, mereka boleh mengetahuinya.

śruti-smṛti-purāṇādi
pañcarātra-vidhiṁ vinā
aikāntikī harer bhaktir
utpātāyaiva kalpate
(Brs. 1.2.101)

Mereka hanya menimbulkan gangguan sahaja. Jadi anda harus mengikut Gosvāmīs, kesusteraan Gosvāmī, terutama sekali Bhakti-rasāmṛta-sindhu, yang kita telah terjemah kepada Manisnya Lautan Bhakti, setiap orang harus membaca dengan berhati-hati dan membuat kemajuan. Jangan menjadi mangsa kepada Māyāvādī yang berpura-pura menjadi Vaiṣṇava. Ia sangat bahaya.

Jadi ia dikatakan, sa saṁhitāṁ bhāgavatīṁ kṛtvānukramya cātma-jam. Ia adalah perkara yang sangat sulit. Beliau telah mengajar kepada Śukadeva Gosvāmī.