NE/Prabhupada 0474 - आर्यन भनेको जो विकसित छन्

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0473
Next Page - Video 0475 Go-next.png

आर्यन भनेको जो विकसित छन्
- Prabhupāda 0474


Lecture -- Seattle, October 7, 1968


वेदान्तमा सुझाव दिइएको छ,"अब तिमी ब्रह्मको जिज्ञासा गर्नतर्फ लाग |" अथातो ब्रह्म जिज्ञासा | यो सबै सभ्य मानिसलाई लागु हुन्छ | मैले अमेरिकी, युरोपेली वा एसियालीलाई भनेको होइन | जहाँ पनि | आर्यन भनेको जो विकसित छन् | अनार्य भनेको जो छैनन्....... यो संस्कृत अर्थ हो, आर्य | र शुद्र...... आर्यनलाई चार जातमा विभाजन गरिन्छ | सबभन्दा बुद्धिमान वर्ग लाई ब्राह्मण भनिन्छ र...... ब्राह्मणभन्दा कम भनेको जो प्रशासक छन्, राजनीतिज्ञ, तिनीहरु क्षत्रिय हुन् | र उनीहरु पछी व्यापारी वर्ग, व्यापारी तथा उद्योगपति, प्रशासक वर्गभन्दा कम | र त्योभन्दा तल शुद्रहरु | शुद्र भनेको मजदुर | यो प्रणाली नयाँ होइन | यो सर्वत्र छ | जहाँ मानव समाज छ, यी चार वर्गका मानिसहरु हुन्छन् | कहिलेकाही मलाई सोधिन्छ कि भारतमा जातीय प्रथा किन छ | यो जातीय प्रथ त्यहाँ छ | यो प्राकृतिक रुपमा छ | भगवद गीतामा भनिएको छ, चातुर्-वर्ण्यं मया सृष्टं गुण​-कर्म​-विभागशः: (भ गी ४|१३) | "चार वर्गका मानिसहरु छन् | त्यो मेरो नियम हो |" उनीहरु चार वर्गका कसरी भए ? गुण-कर्म-विभागशः | गुण भनेको विशेषता र कर्म भनेको कार्य | यदि तपाईसँग धेरै राम्रो गुण छ, बुद्धिमानी, ब्राह्मण गुण...... ब्राह्मण गुण भनेको तपाईले सत्य बोल्नुहुन्छ, तपाई धेरै सफा हुनुहुन्छ र तपाई आत्म-संयमित हुनुहुन्छ, तपाईको मन सन्तुलनमा हुन्छ, तपाई सहनशील हुनुहुन्छ र धेरै गुणहरु...... तपाईले भगवानमा विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईई व्यवहारिक रुपमा शास्त्रहरु थाहा हुन्छ | यी गुणहरु उच्च वर्ग, ब्राह्मणको लागि हुन् | ब्राह्मणको पहिलो गुण भनेको ऊ सत्यवादी हुन्छ | उसले आफ्नो शत्रुलाई पनि सत्य बोल्छ | उसले कहिल्यै पनि केहि लुकौन्दैन | सत्यम् | शौचम्, धेरै सफा | एउटा ब्राह्मणले दैनिक तीनपटक स्नान गर्नुपर्छ, र हरे कृष्ण जप्नुपर्छ | बह्याभ्यन्तर​, बाहिर सफा, भित्र सफा | यी गुणहरु छन् | त्यसैले...... जब यी अवसरहरु हन्छन्, तब वेदान्त-सूत्र, वेदान्तमा सुझाव दिइन्छ,"अब तिमी ब्रह्मको बारेमा जिज्ञासा राख्न सुरु गर |" अथातो ब्रह्म जिज्ञासा | अथातो ब्रह्म जिज्ञासा | जब कोहि भौतिक पूर्णतामा पुगेको हुन्छ, तब अरुको कार्य भनेको जिज्ञासा गर्नु हो | यदि हामी जिज्ञासा गर्दैनौं, यदि हामीले ब्रह्म के हो बुझ्ने प्रयास गर्दैनौं, तब हामी विचलित हुन्छौं | इच्छा भएको कारण ज्ञानको विकास हुन्छ | ज्ञानको विकासको सिद्धान्त भनेको कोहि सन्तुष्ट हुनुहुँदैन, आफुलाई पहिल्यै थाहा भएको ज्ञानद्वारा | उसलाई धेरै थाहा हुनुपर्छ | तपाईको देशमा, वर्तमान समयमा अरु देशको तुलनामा, तपाईले भौतिक रुपमा धेरै रामरती विकास गर्नुभएको छ | अब यो ब्रह्म​-जिज्ञासा, परमब्रह्मको बारेमा जिज्ञासा लिनुहोस् | परमब्रह्म के हुनुहुन्छ ? म के हुँ ? म पनि ब्रह्म हुँ | म ब्रह्मको अंश भएको कारण म पनि ब्रह्म हुँ | जस्तै सुनको सानो अंश, सानो कण पनि सुन हो | यो अरु कुरा हुँदैन | त्यसैगरी, हामी पनि ब्रह्म वा परब्रह्मको अंश हौँ | जस्तै सुर्यका अणु, तिनीहरु पनि सुर्यलोक जसरी प्रज्वलित छन्, तर तिनीहरु धेरै सानो छन् | त्यसैगरी, हामी जीवहरु, हामी पनि भगवान समान छौं | तर उहाँ सुर्यलोक वा सुर्यलोकका देवता जस्तै ठुलो हुनुहुन्छ, हामी साना कण हौँ, सुर्यका कण | यो परब्रह्म र हामीबीचको तुलना हो |