SL/Prabhupada 0664 - Filozofija praznine je še ena iluzija, ne moremo govoriti o nobeni prazniniLecture on BG 6.13-15 -- Los Angeles, February 16, 1969

Tamal Krishna: Bhagavad... "Prenehanje materialnega obstoja ne pomeni vstopa v praznino, ki je zgolj izmišljotina."

Prabhupāda: Da. Prenehanje materialnega obstoja ne pomeni praznine. Nisem namreč praznina. Sem duhovna duša. Če sem praznina, kako se je razvilo moje telo? Nisem praznina. Sem seme. Tako kot v zemljo zasejete seme, ki zraste v veliko drevo ali rastlino. Prav tako seme, ki ga da oče v materino maternico zraste kot drevo. In telo je tu. Kje je tu praznina? Ahaṁ bīja-pradaḥ pitā (BG 14.4). V štirinajstem poglavju boste videli, da je Kṛṣṇa prvotno seme dal v maternico te materialne narave in tako je nastalo tako veliko živih bitij. Ne morete izpodbijati tega, saj je tovrstno stvarjenje dejansko enako procesu, ki ga lahko opazujemo v praktičnem življenju. Vidimo, da oče da seme v materino maternico, in mati, bi lahko rekli, otroka vzdržuje, da mu zraste telo. Ni torej možnosti za praznino. Če je seme praznina, kako se potem razvije to lepo telo?

Nirvāṇa torej pomeni zavrnitev sprejetja novih materialnih teles. Ne poskušajte vsega enačiti s praznino. To je še ena neumnost. Praznina, vi niste praznina. Praznina pomeni izničiti to materialno telo. To pogojeno telo polno bednosti. Poizkusite vzgojiti svoje duhovno telo. To je mogoče. Yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama (BG 15.6). Tovrstne stvari obstajajo. Zato moramo postati zelo inteligentni, da razumemo, kaj je težava življenja, kako moramo izkoristiti to dragoceno človeško življenjsko obliko. Na žalost je tovrstno izobraževanje po vsem svetu praktično nično. Morda je to edina ustanova, ki predstavlja dejanske življenjske težave in dejansko vrednost življenja. To gibanje za zavest Kṛṣṇe. Nadaljuj.

Tamal Krishna: "V celotni kreaciji Gospoda ni nikakršne praznine. Kvečjemu prenehanje materialne..."

Prabhupāda: Nikjer, niti pod tlemi, v notranjosti zemlje, ne boste našli nikakršne praznine. Na zemlji ni praznine, na nebu ni praznine, v zraku ni praznine, v vodi ni praznine, v ognju ni praznine - kje boste potemtakem našli praznino? Kje je ta praznina? Filozofija praznine je še ena iluzija. Ne more biti nikakršne praznine.