SL/Prabhupada 0699 - Bhakta želi ljubiti Krišno v Njegovi izvorni oblikiLecture on BG 6.46-47 -- Los Angeles, February 21, 1969

Bhakta: Prabhupāda, zgodaj zjutraj smo brali v Bhagavad-gīti, o vesoljni obliki Krišne - ko se je razodel Arjuni - in rekel je, da so se tako nebesna bitja kot bhakte, a tudi demoni vsi ustrašili, ko so videli Gospodovo vesoljno obliko. Kako to, da je bhakte Kṛṣṇe kot polbogove, strah, če vidijo Viśvarūpa?

Prabhupāda: Ker ne morejo ljubiti Viśvarūpe. Je to v redu, razumete? Lahko ljubite Viśvarūpa? Če bo Kṛṣṇa pred vami prišel z Viśvarūpo, (smeh) boste na svojo ljubezen pozabili. Ne poskušaj ljubiti Viśvarūpe. Ljubite Śyāmasundara, to je vse. Krišno smo kot Viśvarūpo videli že med vojnim časom. Spominjam se - mislim, da je bilo leto 1942, december, datume pozabim. Ravno sem jedel in v Kalkuti se je oglasila sirena za bombardiranje. Torej, vidite? Dogovor je tak, da takoj, ko se oglasi sirena za bombardiranje, je vlada svojim ljudem zagotovila zatočišče. Torej smo morali iti v tisto zavetišče in začelo se je bombardiranje - (posnema zvok bombe). Takrat smo videli Viśvarūpo. Tako sem seveda razmišljal, da je to tudi druga oblika Kṛṣṇe. Toda ta oblika ni zelo ljubeča oblika, razumete? (smeh) Torej zaljubljeni bhakta želi ljubiti Kṛṣṇo v Njegovi izvorni obliki. Viśvarūpa ni Njegova izvorna oblika. Lahko se pojavi v katerikoli obliki, to je Njegova vsemogočnost. Toda ljubeča oblika je Kṛṣṇa, Śyāmasundara. Recimo, da je fantov oče policist. Če torej oče pride kot policist, strelja z revolverjem, bo otrok pozabil, da je njegov oče ljubeč. Tako seveda otrok ljubi očeta, ko je doma, doma kot njegov oče. Tako imamo mi radi Kṛṣṇo kot Njega - Śyāmasundaro. Kot Viśvarūpa se je prikazal Arjuni kot opozorilo za bedasto človeštvo. Kṛšna je rekel: "Jaz sem Bog." Toliko malopridnežev je skušalo imitirati Krišno, češ: "Bog sem." Zato je Arjuna dejal: "Prosim, pokaži mi svojo Viśvarūpo." Tudi ti barabini bi lahko od Njega zahtevali, naj pokaže svojo Viśvarūpo. Če si Bog, mi pokaži svojo Viśvarūpo. Oni tega ne morejo narediti. Ja?

Bhakta: Ali ne bi morali biti spoštljivi do māye kot energije...?

Prabhupada: Hmm?

Bhakta: Ali ne bi morali biti spoštljivi do māyādevi kot do Njegove energije…?

Prabhupada: Če spoštuješ Krišno, si spoštljiv do vseh. To je kvalifikacija bhakte. Ste spoštljivi celo do mravlje - kaj govoriti o māyi? Māyā je ena izmed pomembnih Kṛṣṇovih energij. Zakaj ne bi spoštovali māye? Māyā, Durgā, molimo, "Durgā" - sṛṣṭi-sthiti-pralaya-sādhana-śaktir ekā chāyeva yasya (BS 5.44) - ko molimo k Durgi, takoj molimo h Kṛṣṇi. Kṛṣṇo moramo videti povsod. Vidimo dejavnosti māye. A moramo takoj za tem videti Kṛṣṇo - "Oh, ta māyā deluje pod vodstvom Kṛṣṇe." Zato ponuditi spoštovanje policistu pomeni ponuditi spoštovanje vladi. Torej, tako dolgo, ko smo z nekom v družbi, mu nudimo spoštovanje. A tudi, kadar nismo z njim v družbi. Pravi gospod nudi spoštovanje vsem, ne glede na to, ali je z njimi, ali ne. To ni pomembno. Ampak v resnici, če ponudite spoštovanje policistu - māyā pomeni delovati kot policija. To pomeni, da ponujate spoštovanje vladi. Torej, to je dajanje spoštovanja. Govindam ādi-puruṣam.

Sṛṣṭi-sthiti-pralaya-sādhana-śaktir ekā
chāyeva yasya bhuvanāni vibharti durgā
icchānurūpam api yasya ca ceṣṭate sā
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
(BS 5.44).

Ta Durgā, ta materialna energija je tako močna - lahko ustvarja, lahko uničuje, lahko vzdržuje. Toda deluje pod vodstvom Kṛṣṇe. Zato Govindi ponujam svoje ponižno spoštovanje, pod vodstvom Katerega maya deluje. Ko torej izkažete spoštovanje māyi, pomeni, da nemudoma izkažete spoštovanje Kṛṣṇi.